NAM verdient 385 miljoen euro in ‘bijzonder goed jaar'

Net NAM hoofdkantoor in Assen
Net NAM hoofdkantoor in Assen © ANP /Hollandse Hoogte/Marcel Jurian de Jong
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft vorig jaar 385 miljoen euro winst gemaakt. De hoge gasprijzen zorgen ervoor dat het bedrijf genoeg geld verdient, ondanks de kosten voor de schadeherstel- en versterkingsoperatie in Groningen. Het jaar ervoor maakte de NAM nog 315 miljoen euro verlies.
In totaal bedroegen de bedrijfsopbrengsten van de NAM 3 miljard euro in 2021. Maar de bedrijfslasten stegen ook flink. In 2020 waren die lasten nog 1,8 miljard euro, in 2021 gingen die omhoog naar 2,5 miljard euro. Die toename komt vooral door ‘aardbevingsgerelateerde kosten’. Onder de streep blijft er dus 385 miljoen euro aan winst over voor het gasbedrijf.

Ruzie over rekeningen

De NAM en het Rijk liggen ondertussen in de clinch over het betalen van de versterkingsoperatie in Groningen. Volgens de NAM worden er onterecht kosten op het bedrijf verhaald, zoals versterking die volgens de meest recente inzichten niet nodig is. Het Rijk is van mening dat de NAM de doorgestuurde rekeningen hoort te betalen. Sinds begin dit jaar heeft het gasbedrijf om arbitrage gevraagd.
De NAM verwacht over 2021 nog 986 miljoen euro te moeten betalen aan nog te ontvangen facturen van de NCG en het IMG.

Sluiten van het gasveld

In het donderdag gepubliceerde jaarverslag hamert het gasbedrijf opnieuw op het sluiten van het gasveld in Groningen. ‘In 2022 komt hopelijk duidelijkheid over welke voorwaarden de minister stelt aan het definitief insluiten van het Groningen gasveld. Het sluiten van het veld is een belangrijke toezegging aan de Groningers en vermindert de kans op aardbevingen.’

Twee kanten van de medaille

In september 2022 bestaat het gasbedrijf 75 jaar. ‘We kunnen terugkijken op 75 jaar innovatie, technisch kunnen en stabiele productie, waarmee een belangrijke bijdrage is geleverd aan de overheidsbegroting. Tegelijkertijd moeten we ook de aardbevingen in Groningen in ogenschouw nemen. Twee kanten van dezelfde medaille waar dit jaar zeker aandacht aan besteed zal worden.’

Leren van parlementaire enquête

Directeur Johan Atema blikt ook vooruit op het rapport van de parlementaire enquête gaswinning. Rond de zomer beginnen de openbare verhoren daarvan, in het voorjaar van 2023 moet er een eindrapport liggen.
‘Wij vertrouwen erop dat in die parlementaire enque^te erkenning zal worden gegeven aan het leed dat de gaswinning in Groningen voor de Groningers met zich mee heeft gebracht en inzichtelijk wordt wat de partijen betrokken bij deze gaswinning, waaronder de NAM, anders hadden moeten doen om dit in de toekomst te voorkomen.’

Geen nieuw Groningen

De NAM-directeur zegt een ‘anti-fossiele sfeer’ in Nederland te kunnen begrijpen. Het bedrijf werd opnieuw geconfronteerd met ‘weerstand’ tegen olie- en gaswinning. ‘In zekere zin is dit begrijpelijk’, zegt Atema. ‘Door de aardbevingsproblematiek in Groningen lijkt voor bewoners gaswinning per definitie gepaard te gaan met schade.’
Een situatie zoals in Groningen zal niet meer plaatsvinden, schrijft Atema. ‘Omdat we in dat geval vroegtijdig de gas- of oliewinning zullen beëindigen.’