UMCG behandelde dit jaar al vier hepatitispatiëntjes, 'maar geen extra reden voor ongerustheid'

Het UMCG in Stad
Het UMCG in Stad © FPS/Jos Schuurman
Net als elders in Europa duiken ook in Nederland relatief veel jonge kinderen met hepatitis op. Het UMCG, dat in Nederland het enige ziekenhuis is dat levertransplantaties bij kinderen uitvoert, behandelde er dit jaar al vier.
Ter vergelijking: gemiddeld komen er vier jonge kinderen (van onder de tien) op jaarbasis met acute hepatitis in het UMCG terecht. Vandaar ook dat het RIVM en leverspecialisten artsen hebben geroepen om extra alert te zijn op de symptomen van hepatitis, wat een algemene term is voor een ontsteking aan de lever.
'Bij een ziek kind zijn die symptomen geelzucht, sufheid en stollingsafwijkingen', zegt Ruben de Kleine, kinderleverchirurg in het UMCG. 'Dat zijn de ernstigste symptomen van hepatitis. Als deze zich voordoen, faalt de lever als het ware.'

In meerdere Europese landen

Behalve in Nederland is in meerdere Europese landen een toename van het aantal hepatitisgevallen bij kinderen te zien. 'In Duitsland en Frankrijk opvallend genoeg niet', zegt De Kleine, 'maar in bijvoorbeeld Engeland, Ierland en Schotland weer wel. Op basis daarvan hebben de Engelsen een melding de deur uitgedaan: wij zien dit, let op.'
Er is geen extra reden voor ongerustheid. Ouders of scholen hoeven niet extra alert te zijn
Ruben de Kleine - kinderleverchirurg UMCG
Nederland volgde dat Engelse voorbeeld afgelopen weekend, en vroeg z'n artsen alert te zijn. 'Opdat die artsen denken aan extra laboratoriumonderzoek als ze tegen die hepatitissymptomen aanlopen, of het niet vertrouwen.'
Maar, haast De Kleine zich te zeggen: 'Er is geen extra reden voor ongerustheid. Daarom hebben we ook alleen maar aan artsen gevraagd om alert te zijn, en niet aan de ouders of de scholen. We gaan hier ook zeker niet voor in lockdown of anderszins. Ook is er, voor zover we nu kunnen zien, geen link met covid, en al helemaal niet met covid-vaccinaties. Geen van de kinderen was namelijk gevaccineerd.'
Hepatitis: dit zijn de symptomen
Symptomen van een acute leverontsteking zijn onder meer klachten die in eerste instantie aan griep doen denken: diarree, misselijkheid en buikpijn. Ook geelzucht, stollingsproblemen en sufheid komen voor.
Raadpleeg in dergelijke gevallen een huisarts, kinderarts of de GGD. Het kan zijn dat er nader onderzoek naar gedaan moet worden. Meer informatie staat hier.

Oorzaak onduidelijk

Over de oorzaak van de plotseling toename van acute hepatitis bij jonge kinderen tasten de doktoren in het duister. 'We weten niet waardoor dit komt.' Ook is onduidelijk waarom landen als Duitsland en Frankrijk tot nu toe zijn gevrijwaard. De getroffen kinderen in Nederland hebben, los van leeftijd, ook niks met elkaar gemeen.
'De meeste kinderen die hepatitis krijgen merken dat niet eens', zegt De Kleine. Hoeveel gevallen er in Nederland zijn, is niet bekend.
Met de in Groningen behandelde kinderen gaat het goed
Ruben de Kleine - kinderleverchirurg UMCG
'De ernstigste gevallen van kinderen die ziek worden, komen in Groningen terecht. Leverfalen bij kinderen is op zich ook niet iets unieks. In Groningen behandelen we gemiddeld vier kinderen per jaar. Dit jaar hebben we er ook vier behandeld, maar we zitten pas in april.'
Van deze vier kinderen kregen er overigens drie in Groningen een levertransplantatie.

Nog niet thuis

Zonder over de behandelde kinderen in detail te treden, kan De Kleine wel zeggen dat het met de vier in het UMCG behandelde kinderen goed gaat.
'Maar ze zijn nog niet thuis. Wij artsen zijn altijd heel erg voorzichtig. Wij noemen iemand pas 'hersteld' of 'herstellende', als ze weer bij hun eigen familie in hun eigen bed liggen.'