Buitenlandse studenten fysiotherapie krijgen geld terug

Leerlingen van de Hanzehogeschool
Leerlingen van de Hanzehogeschool © RTV Noord
Honderden studenten van de internationale opleiding fysiotherapie van de Hanzehogeschool krijgen collegegeld terug. Ze hebben onterecht teveel betaald voor diensten die niet in rekening gebracht mochten worden. De Hanzehogeschool erkent de fout en biedt excuses aan.
Voor extra diensten en activiteiten zoals vertalingen, extra administratief werk en begeleiding moesten deze studenten van de opleiding International Physiotherapy Programme 1000 euro per jaar meer betalen dan het wettelijk collegegeld.
Nadat de studenten bezwaar maakten en na eigen onderzoek concludeert de Hanzehogeschool dat het bedrag niet als collegegeld geïnd had mogen worden. Het geld wordt terugbetaald.

Terugwerkende kracht

Het gaat om 587 studenten. Ze krijgen het teveel betaalde geld voor honderd procent, met terugwerkende kracht tot en met het studiejaar 2005-2006, terug. Dus ook studenten die al lang zijn afgestudeerd krijgen de terugbetaling. Volgens de Hanzehogeschool zijn inmiddels alle betrokken studenten geïnformeerd over de regeling.

Toch betalen voor extra diensten

Een en ander betekent niet dat de internationale studenten geen extra kosten hebben waarvoor ze moeten betalen. Volgens de Hanzehogeschool gaat dat bijvoorbeeld om het verkrijgen van de registratie als fysiotherapeut en voor regelzaken rondom de erkenning van de beroepstitel fysiotherapeut in het land van herkomst. Dat geld had niet als collegegeld geïnd mogen worden, maar wordt met ingang van het huidige studiejaar wel achteraf en per afgenomen dienst in rekening gebracht.

Geen rechter nodig

Niettemin is het Landelijk Studenten Rechtsbureau blij met de regeling die tot stand kwam zonder dat er een rechter aan te pas moest komen. Het LSR is een organisatie die studenten door heel Nederland in onderwijsgeschillen vertegenwoordigt. Ook adviseert het LSR over juridisch inhoudelijk onderwijskwesties. 'We zien niet vaak dat een instelling op deze wijze het gesprek aangaat met studenten. Ik hoop dat andere instellingen hier een voorbeeld aan nemen', aldus voorzitter Bas van ’t Hek van de LSR.

Student staat op één

Ook de twee studentenfracties in de medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool hebben lof voor de opstelling van de Hanzehogeschool. Hanze Studentenbelangen Vereniging en Lijst STERK vinden dat de compensatieregeling laat zien 'dat de student bij de Hanzehogeschool nog steeds op één staat'. Hun voorzitters Sander van der Dussen en Ramon Tilstra laten weten dat 'we erg content zijn dat het College van Bestuur tot inzicht is gekomen dat een volledige coulance hier de enige passende oplossing is. Hieruit blijkt dat het college alle overwegingen meeneemt en de stem van de studentgeleding voor hen zwaar meetelt.'