Proefproject Brede Groene Dijk om Dollard-dijk te verbreden van start

De Brede Groene Dijk
De Brede Groene Dijk © Waterschap Hunze en Aa's
Waterschap Hunze en Aa’s en EcoShape hebben een begin gemaakt met voorbereidende werkzaamheden voor het proefproject Brede Groene Dijk. De zeedijk langs de Dollard wordt over een lengte van 750 meter verbreed met klei, die is gemaakt van slib uit het Eems-Dollardgebied.
De aanleg van het proefproject gaat op 16 mei van start. Ter voorbereiding voert EcoShape eerst de steenbekleding van de huidige dijk af. Vervolgens wordt de benodigde klei met vrachtwagens aangevoerd.

Oude steenbekleding gaat eerst weg

Tussen 19 april en 13 mei voert EcoShape eerst de oude steenbekleding van de dijk af. Vrachtwagens rijden daarvoor van de dijk naar afvalverwerkers in Groningen en Delfzijl. Belanghebbenden zijn per brief geïnformeerd over de route van het transport.
Tussen 16 mei en 22 juli brengt het bedrijf vervolgens de klei vanaf de Kleirijperij aan de Valgenweg in Delfzijl naar de Brede Groene Dijk. De vrachtwagens rijden over de N362 tot aan Wagenborgen en vervolgens richting de locatie van de Brede Groene Dijk.
Over een tijdelijke omleidingsroute speciaal voor de vrachtwagens ten zuiden van Woldendorp worden momenteel gesprekken gevoerd.

Gedeeltelijke afsluiting route langs de zeedijk

Vanwege de verkeersveiligheid is de onderhoudsweg langs de dijk ter hoogte van de Carel Coenraadpolder afgesloten voor alle verkeer van 16 mei tot en met eind juli. Deze afsluiting geldt van maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 uur en 18.00 uur. ’s Avonds en in het weekend is de weg gewoon open.

Nodig voor de veiligheid

De zeedijk langs de Dollard moet worden versterkt om ook in de toekomst veilig te blijven. De verbreding van de dijk betreft een proefproject, dat door EcoShape drie jaar lang wordt gemonitord. Als de proef een succes blijkt, dan versterkt het waterschap ook de rest van de dijk op deze manier.