Angstige Oekraïners in Lauwersoog krijgen elders opvang

Militairen van de landmacht bij de Cleveringsluizen in Lauwersoog
Militairen van de landmacht bij de Cleveringsluizen in Lauwersoog © Martin Drent/RTV Noord
Een deel van de vluchtelingen uit Oekraïne die in de gemeente Het Hogeland wordt opgevangen, worden angstig van de oefeningen van Defensie in de Marnewaard. Door de geluiden van de schietoefeningen herbeleven de vrouwen en kinderen de situatie in hun thuisland. De gemeente biedt nu alternatieve huisvesting.
In 8 huizen van het vakantiepark in Lauwersoog zijn in totaal 30 vluchtelingen ondergebracht. Volgens woordvoerder Annemarie Veenhuis van de gemeente Het Hogeland hebben 3 van de 8 gezinnen aangegeven last te hebben van de geluiden van de defensieoefeningen.
'We gaan ze alternatieve huisvesting aanbieden', aldus Veenhuis. 'We gaan ook met de andere 5 gezinnen in gesprek of ze elders willen worden opgevangen.'

Alternatieve opvang niet in Het Hogeland

Alternatieve opvang kan niet worden geregeld binnen de gemeente Het Hogeland. 'De gemeente heeft daar zelf geen mogelijkheid voor. We gaan daarvoor locaties zoeken buiten de gemeente via de Veiligheidsregio', zegt Veenhuis, die constateert dat binnen het gebied van de veiligheidsregio genoeg opvangmogelijkheden beschikbaar zijn.

Dinsdag gesprekken met de vluchtelingen

Omdat de gemeente vanochtend intern heeft overleg heeft gevoerd over de situatie, zijn de vrouwen en kinderen die aangegeven hebben last te hebben van de oefeningen nog niet op de hoogte van de aanstaande verhuizing. 'Morgen gaan we daarover met hen en de andere gezinnen in gesprek', aldus Veenhuis.

Afghanen niet van streek door oefenlawaai

Kritiek op de keuze van het vakantiepark in Lauwersoog als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen wijst de gemeente van de hand. Veenhuis: 'Bij de opvang van Afghaanse vluchtelingen in de Marnewaard bleken die geen last te hebben van de oefeningen. We gingen er van uit dat het in Lauwersoog ook geen problemen zou opleveren.'