Groninger politiek moet kiezen: waar gaat de bus verdwijnen?

Drukte bij een bus richting Haren op Hoofdstation Groningen
Drukte bij een bus richting Haren op Hoofdstation Groningen © Emiel Venema/RTV Noord
De leden van Provinciale Staten van Groningen en Drenthe en de gemeenteraadsleden van Groningen gaan zelf actief meedenken over de bezuinigingen die op het busvervoer moeten worden doorgevoerd.
Er is enige haast bij, want het OV Bureau Groningen-Drenthe moet in juni al een ontwerpbegroting voor 2023 indienen bij het ministerie van Infrastructuur. De politici hebben huiswerk gekregen, omdat het kabinet voor 2023 geen extra geld beschikbaar stelt voor het openbaar vervoer in alle delen van ons land. Omdat de reizigersaantallen na corona nog niet op het oude peil zijn, heeft het OV Bureau in het noordelijk landsdeel een serieus begrotingstekort, legt gedeputeerde Fleur Gräper uit.

'Serieuze gevolgen'

‘We verwachten, wel met een paar slagen om de arm, dat het begrotingstekort voor Groningen en Drenthe de komende vier jaar rond de 40 miljoen euro zal zijn. Dat het kabinet geen regeling treft voor de jaren na 2023 heeft serieuze gevolgen voor het OV-aanbod in onze provincie.’
Het OV-Bureau Groningen-Drenthe wordt gefinancierd door de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. De politieke gremia van deze overheden hebben dan ook inspraak over de verdeling van buslijnen tussen Stad en Ommeland. Verschillende Statenfracties in Groningen hebben al aangestuurd op een evenwichtige verdeling van de pijn tussen Stad en Ommeland.

Keuze tussen rendement en leefbaarheid

‘Soms kan het ook de keuze zijn om een bus die in de stad Groningen nog zes keer per uur rijdt, terug te laten gaan naar vier keer per uur’, zei Statenlid Fredric Geijtenbeek (ChristenUnie) daar eerder over. ‘Op deze manier kun je de leefbaarheid op het platteland in stand houden door die bus nog wel twee keer per uur te laten rijden.’
Gedeputeerde Fleur Gräper benadrukt dat het een keuze van de politiek is. ‘Op 31 mei is er een bijeenkomst voor de gemeenteraad van Groningen en de leden van Provinciale Staten. Zij kunnen dan hun visie geven, zodat het OV Bureau daar mee aan de slag kan.’

'Benieuwd waar politiek mee komt'

Dat het in Stad en Ommeland pijn gaat doen, is volgens Gräper wel zeker. 'De vraag die op tafel ligt, is hoe we met onze tekorten om moeten gaan. Daar gaat de politiek zich eerst over buigen en ik ben benieuwd waar zij mee komen.’