Gemeenten negeren regels provincie

GRONINGEN - Diverse Groninger gemeenten houden zich niet aan bestemmingsplannen en bouwvergunningen.
De reden is dat gemeenten het vaak niet eens zijn met de regels. Zo geven ze vergunningen af voor de bouw van mestsilo's, terwijl de provincie 'verrommeling van het landschap' tegen wil gaan. De provincie gaat binnenkort praten met de verantwoordelijke wethouders. Als overleg niets oplevert, moet uiteindelijk de Raad van State beslissen.