Veertien bewoners gaan NCG adviseren over versterkingsoperatie

Derwin Schorren
Derwin Schorren © Wiebe Klijnstra/RTV Noord
Er komt een bewonersadviesraad in het aardbevingsgebied die gevraagd en ongevraagd de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gaat adviseren over de versterkingsoperatie en het beleid daaromheen. In de adviesraad is plek voor veertien bewoners uit het gebied.
Al jaren horen bewoners dat zij centraal staan bij het versterken van gebouwen, maar in de praktijk merken ze daar nog te weinig van. De bewonersadviesraad moet dat gaat veranderen: die moet zorgen voor meer oog voor het bewonersbelang.

Een stem geven

Derwin Schorren was zeven jaar lang bestuurslid van de Groninger Bodem Beweging tot hij daar ruim een jaar geleden mee stopte. Hij heeft zelf het voorstel voor de raad gedaan bij de NCG, vertelt hij. 'En zij zijn daarmee akkoord gegaan.' Hij gaat de bewonersadviesraad opzetten.
‘Groningers hebben niet gevraagd om aardbevingen en kapotte panden', zegt Schorren. 'Groningers vragen wél om een veilig huis om in te wonen en te werken. Het opzetten van een bewonersadviesraad is een goede manier om de bewoners een meer volwaardige plaats te geven in het versterkingsproces.'
Bij de Groninger Bodem Beweging vertegenwoordigde Schorren ook jarenlang bewoners. 'Nu wil ik op deze manier de bewoner weer een stem geven', vertelt hij. Niet omdat hij de NCG zo leuk vindt, maar omdat bewoners het volgens hem nodig hebben. 'Niemand vindt het leuk dat de NCG er is, maar die is er wel. Dan moet je nadenken over: hoe maken we die organisatie zo sterk mogelijk voor de bewoners?'

Veertien kritische leden

De veertien leden worden op dit moment geworven. Schorren doet dat in eerste instantie zelf actief binnen zijn eigen netwerk dat hij jarenlang heeft opgebouwd als bestuurslid van de Groninger Bodem Beweging.
'Ik ben op zoek naar specifieke bewoners die voorbij hun eigen casus kunnen kijken en de rode lijnen kunnen aangeven. Kritische en opbouwende bewoners. Het is goed dat mensen hun ei kwijt kunnen, maar het moet geen grote klaagzang worden. Je moet de intentie hebben om de NCG te verbeteren en daarmee goed te doen voor jezelf en je medebewoners.'

In juni beginnen

De bewonersadviesraad moet een mix bevatten van mensen uit het hele versterkingsgebied, maar ook van mensen uit verschillende fases van de versterkingsoperatie. De raad krijgt op termijn een onafhankelijke voorzitter en komt in principe vier keer per jaar bijeen. Het is de bedoeling dat de adviesraad volgende maand al begint.
'We doen dat het liefst al in juni', zegt Schorren. 'Want hoe eerder je begint, hoe eerder je feedback kunt geven op alles wat er speelt.'