Fabriek in Farmsum gaat grootschalig groene methanol produceren

Een groene waterstoffabriek
Een groene waterstoffabriek © ISPT
Met het project 'HyNetherlands' willen drie bedrijven, ENGIE, OCI en EEW, in Farmsum op een grootschalige manier methanol produceren uit duurzaam verkregen waterstof en CO2. Volgens de drie gaat het project een aanzienlijke bijdrage leveren aan het halen van de landelijke milieudoelstellingen.
Methanol is een belangrijke grondstof voor de industrie, maar het kan ook direct worden gebruikt als brandstof. Voor de productie van duurzame methanol of e-methanol is duurzaam geproduceerde waterstof nodig. Dat wil ENGIE, Een Franse multinational en het grootste nutsbedrijf ter wereld, gaan maken in een fabriek die naast de Eemscentrale in de Eemshaven moet verrijzen. Het gaat om elektrolyse-installaties met een capaciteit van honderd megawatt elektriciteit. Die elektriciteit moet komen van windmolens op zee.

CO2 niet meer de lucht in

Behalve waterstof is er ook CO2 nodig voor het maken van methanol. Dat komt in 'HyNetherlands' van EEW. Dat heeft een zogeheten 'energy from waste' installatie in Farmsum. Het bedrijf levert, door de verbranding van afval, energie in de vorm van stoom aan omliggende bedrijven. Daarbij komt CO2 vrij die nu nog in de atmosfeer wordt geloosd. Al dat CO2 is van bioafval zoals hout of papier en als het wordt afgevangen, dan is dat een groene grondstof voor de methanolproductie.

Project versnelt halen milieudoelstellingen

EEW had al plannen om op termijn al het CO2 af te vangen uit de verbrandingsgassen voordat het de lucht in gaat, maar HyNetherlands kan daar een versnelling aan geven. 'Het project bevordert niet alleen de circulariteit door het gebruik van biogeen CO2 uit niet-herbruikbaar afval, maar zal tegen eind 2025 in totaal 140 kiloton CO2 per jaar besparen door de productie van e-methanol en waterstof op basis van renewables in plaats van fossiele brandstoffen', aldus directeur Bernard Kemper van EEW in een persbericht.
ENGIE is daarin niet minder lyrisch: 'Het project levert een aanzienlijke bijdrage aan het halen van de doelstellingen voor vermindering van de CO2-uitstoot op landelijk niveau. De routekaart voor HyNL baant de weg voor een effectieve Europese hub voor hernieuwbare energie en zal een oplossing vormen voor decarbonisatie in diverse industriesectoren met een hoge koolstofvoetafdruk', zegt Cedric Osterrieth, directeur van ENGIE Thermal Europe.

In 2030 ruim achttien keer zoveel waterstof

Uiteindelijk komen het waterstof en CO2 samen in de BioMCM fabriek van OCI op het Chemiepark in Farmsum waar er e-methanol van wordt gemaakt. Als alles volgens plan verloopt, zou ENGIE het eerste waterstof in 2025 kunnen produceren. De ambities reiken veel verder dan dat jaar. De capaciteit van de elektrolyse-installatie in de Eemshaven zou van honderd megawatt opgeschaald moeten worden naar 1,85 gigawatt in 2030, ruim achttien keer zoveel.

Subsidies

Afvanginstallaties en elektrolyse-installaties voor het maken van waterstof zijn wel duur. De drie partners in het project hebben dan ook aanvragen voor subsidie ingediend bij diverse Europese instellingen. De subsidies worden een 'kernprioriteit' genoemd.