Crisis aanmeldcentrum Ter Apel bereikt dieptepunt: asielzoekers slapen urenlang op grasveld

De asielzoekers buiten de hekken eerder dinsdagnacht
De asielzoekers buiten de hekken eerder dinsdagnacht © Martijn Klungel / RTV Noord
De crisis bij het aanmeldcentrum in Ter Apel bereikte dinsdagavond een dieptepunt toen tientallen asielzoekers de avond buiten het hek moesten doorbrengen. Met stoom en kokend water is uiteindelijk na middernacht een plek voor ze gevonden in de wachtruimtes en kantoren van de IND.
De opvang bij het aanmeldcentrum is eigenlijk vol en in eerste instantie moesten nieuw aangekomen asielzoekers de nacht in de buitenlucht doorbrengen. Rond middernacht liggen de eerste asielzoekers dan ook al te slapen op het grasveld voor het asielcomplex.
Asielzoekers slapen uren op de grond: 'Dit is heel erg slecht'
'We hebben alles gedaan om mensen een plek te geven, maar al die plekken zijn op', zei woordvoerder Jacqueline Engbers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) eerder. 'We hebben ervoor gezorgd dat alle kwetsbare mensen eruit gehaald zijn. Voor de mensen buiten zijn dekens uitgedeeld.' Nu is er toch een oplossing gekomen voor de nacht.

'Dieptriest'

De COA-woordvoerder laat weten dat in de gaten wordt gehouden of er nog meer kwetsbare asielzoekers aankomen. 'Dit maakt zichtbaar dat er in het land een tekort is aan opvangplaatsen. Het is dieptriest. Dit is niet waar je als COA-medewerker voor staat.'

Geen vervoer

Ook burgemeester Jaap Velema van Westerwolde geeft aan alles te hebben geprobeerd: 'Ik ben de hele avond in Ter Apel geweest. Er was uiteindelijk ruimte in Budel, maar men kreeg het vervoer niet meer voor elkaar. Morgen worden de asielzoekers alsnog doorgeplaatst naar Budel en andere locaties.'
Asielzoekers slapen tegen een boom voor de opvang in Ter Apel
Asielzoekers slapen tegen een boom voor de opvang in Ter Apel © Martijn Klungel/RTV Noord

'Onverminderd zorgelijk'

'De situatie blijft onverminderd zorgelijk en vraagt om opschaling', concludeert Velema. Hij doelt daarmee op het dringend beroep op de landelijke overheid, dat zowel de gemeente als Veiligheidsregio Groningen meerdere malen hebben gedaan. Voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio betitelde onlangs in een interview het aanmeldcentrum in Ter Apel als 'ons eigen Lampedusa'. Schuiling doelde daarmee op de slechte leefomstandigheden voor de mensen die daar verblijven.

Gebrek aan opvangplekken

Het aanmeldcentrum in Ter Apel was sinds afgelopen najaar regelmatig overbevolkt. Dat kwam met name door het gebrek aan beschikbare opvangplekken elders in het land. Bovendien kampt de Immigratie- en Naturalisatiedienst met gebrek aan personeel. Asielzoekers moeten daarom vaak in Ter Apel langer wachten dan de bedoeling is, voordat de IND tijd voor hen heeft.

Maximaal tweeduizend personen

Wachtende asielzoekers moesten de nacht doorbrengen in noodpaviljoens. Deze veredelde tenten boden weinig privacy. Bovendien waren de hygiëne en de veiligheid er onder de maat. Daarom wilde de gemeente het gebruik van deze paviljoens niet langer toestaan. Vorige maand zijn ze afgebroken. Daarnaast heeft burgemeester Velema bij het COA bedongen dat er voortaan maximaal tweeduizend personen in het aanmeldcentrum verblijven, zoals oorspronkelijk is afgesproken.