Nog steeds bromtonen bij Windpark N33, ook na aanpassing software

Windmolens rond de N33, windpark Meeden
Windmolens rond de N33, windpark Meeden © RTV Noord
Een software-aanpassing bij windturbines van windpark N33 heeft er niet voor gezorgd dat de bromtonen van het windpark verdwenen. Dat blijkt uit de resultaten van een geluidsonderzoek dat in opdracht van de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt is uitgevoerd.
Dat de windmolens laagfrequent geluid produceren was al langer bekend. Het leverde veel hinder op bij meerdere omwonenden. Om er iets aan te doen heeft de fabrikant van de molens in augustus vorig jaar een aanpassing in de software gedaan. Vooralsnog dus niet met het gewenste resultaat.

Metingen toonden bromtonen aan

Voordat de windmolens van het windpark er daadwerkelijk stonden heeft geluidsspecialist Jan van Muijlwijk uit Veendam eerst op zes locaties een zogenoemde nulmeting gedaan, om de beginsituatie te registreren. Toen de windmolens er eenmaal stonden en draaiden, heeft hij op diezelfde zes plekken opnieuw metingen gedaan, waarin hij aantoonde dat de turbines bromtonen produceerden.
Nieuw is dat hij ook na de software-aanpassing van de fabrikant vanaf half oktober tot begin november een maand lang extra geluidsmetingen heeft uitgevoerd om de effecten van de software-aanpassingen vast te leggen. Daarbij is aangetoond dat het geluid niet is verdwenen.

Oproep om geluidsproblemen op te lossen

Volgens wethouder Henk Jan Schmaal van Veendam is het geluidsonderzoek nu definitief afgerond. 'Het laat duidelijk zien dat er sprake is van geluidproductie door de turbines, ook na de software-aanpassing, die er niet hoort te zijn.'
De drie gemeenten roepen de exploitanten op om nadere technische maatregelen te treffen om deze geluidsproblemen op te lossen. Ook wordt door de gemeenten een bestuurlijk overleg met de exploitanten georganiseerd.
Laagfrequent geluid
Laagfrequent geluid is geluid met een frequentie beneden de 100 of 125 Hertz. Hoe lager de frequentie hoe verder het geluid reikt, en ook hoe harder het geluid moet zijn om het te kunnen waarnemen. Geluid van lager dan 20 Hertz is voor een mens in principe onhoorbaar, maar kan wel voelbaar zijn.
Voor veel mensen is laagfrequent geluid niet direct waarneembaar. Maar sommigen die het wel waarnemen kunnen daar bijzonder veel last van hebben. Sommigen ervaren hierbij ook gezondheidsklachten, zoals slapeloosheid, stress en hartklachten.

De bromtonen van Windpark N33 variëren in toonhoogte, afhankelijk van hoe hard het waait. Bij een zwakkere wind draaien de windmolens ook minder hard. Uit de metingen blijkt dat op die momenten de bromtonen het duidelijkst aanwezig zijn. Het gaat dan om tonen rond de 40 Hertz. Hoe dat zou kunnen klinken, kun je zelf ervaren via de tool Online Tone Generator. Als de windmolens op volle toeren draaien is de bromtoon iets minder duidelijk aanwezig, maar nog steeds hoorbaar. Dat blijkt ook uit de metingen van het rapport die RTV Noord heeft ingezien.