Gemengde gevoelens bij omwonenden over komst Afghanen in Winsum: 'Zijn dit er niet wat veel?'

Burgemeester Henk Jan Bolding informeert omwonenden
Burgemeester Henk Jan Bolding informeert omwonenden © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
'Deze mensen hebben onderdak nodig, maar zijn dit er niet wat veel voor ons dorp?', vraagt een Winsumer zich af. Vrijdagmiddag hield de gemeente Het Hogeland een informatiebijeenkomst voor omwonenden van de plek waar een opvanglocatie voor Afghaanse vluchtelingen gepland staat.
In Winsum zouden tussen de 250 en 300 Afghanen terecht kunnen in woonunits op de oude sportvelden van de voormalige voetbalvereniging Viboa, bij industrieterrein Het Aanleg. De containerwoningen kunnen twee jaar gebruikt worden.
Dertien omwonenden en ondernemers lieten zich bijpraten over de plannen in het gemeentehuis in Winsum.
We willen geen toestanden zoals in Ter Apel
Henk Jan Bolding - burgemeester Het Hogeland
'We herinneren ons allemaal de dramatische beelden van augustus vorig jaar. In allerijl werden de mensen die voor ons hebben gewerkt geëvacueerd', zegt burgemeester Henk Jan Bolding. 'We kunnen deze mensen niet in de kou zetten.'
Omwonenden bekijken een plattegrond waarop de plek van opvanglocatie staat aangegeven
Omwonenden bekijken een plattegrond waarop de plek van opvanglocatie staat aangegeven © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
De gemeente is samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) al langere tijd op zoek naar een plek voor de Afghanen die nu nog in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne verblijven. Het was oorspronkelijk de bedoeling van Defensie om de kazerne bij Zoutkamp voor een maand als noodopvang beschikbaar te stellen. Deze periode is meerdere malen verlengd.
De mogelijke plekken op het oude Viboa-complex waar de opvang voor de Afghanen kan komen
De mogelijke plekken op het oude Viboa-complex waar de opvang voor de Afghanen kan komen © Google Maps
'De vluchtelingen moeten daar uiterlijk 31 juli weg. Ik wil niet dat deze mensen op straat komen te staan of dat we toestanden zoals in Ter Apel krijgen. Dat ze buiten moeten slapen of in sporthallen. We willen deze mensen een fatsoenlijke plek geven', vindt Bolding. 'De wereld staat in brand. In dat licht hebben we te maken met een uitzonderlijke situatie. De kazerne is nodig voor oefeningen. Dus we moeten echt met een oplossing komen. We hopen dat ze hier in Winsum terecht kunnen.'
'Het is geen dreigement van slikken of stikken. We moeten snel handelen maar wel zorgvuldig. We willen graag van Winsum weten waar we rekening mee moeten houden en waaraan we moeten denken.'

Angst voor grotere opvang

In de kazerne zitten momenteel 500 vluchtelingen. 'Het aantal aanwezigen wisselt sterk van zo'n 450 tot 500. We hebben namelijk doorloop van mensen die bijvoorbeeld een woning vinden of ergens anders terecht kunnen', zegt Erwin Pietersen, locatie-manager bij het COA en werkzaam bij de noodopvang in de kazerne.
Zoveel mensen, dat wordt te druk
Kor Pettinga, omwonende
Het ijsbaanterrein in Zoutkamp
Het ijsbaanterrein in Zoutkamp © Google Maps
In Zoutkamp wil de gemeente ook een opvanglocatie creëren bij de ijsbaan. Niet alle dorpelingen zien dat zitten. De gemeente wil daarom daar eerst verder onderzoek doen naar de locatie om meer draagvlak te creëren.
'In Zoutkamp hebben we indringende gesprekken gehad. Daar hebben ze zorgpunten zoals het parkeren, gebruik van de ijsbaan en hoe zit het met de veiligheid van de Afghanen en hoe verantwoord het is om kinderen dicht in de buurt van bouwwerkzaamheden te plaatsen?', zegt Bolding. De nabijgelegen waterwerken worden namelijk binnenkort aangepakt. 'Er zijn veel vragen door het dorp gesteld en daar gaan we over nadenken.'

500 Afghanen in Winsum?

'Wat nou als de opvang in Zoutkamp er niet komt? Komt er hier dan een opvang voor 500 mensen?', vraagt Winsumer Kor Pettinga zich af. 'Ik ga niet in op als-vragen', laat burgemeester Bolding weten. Hij hoopt er zowel met Zoutkamp als Winsum uit te komen.
De plek is geschikt voor 500 mensen volgens het COA. 'Door de gebouwen op een bepaalde manier in te richten kunnen we daar zo'n groep mensen plaatsen. Maar daar is nu nog geen sprake van', legt Pietersen uit.
Het oude voetbalcomplex van voormalig voetbalvereniging Viboa waar plek is voor containerwoningen
Het oude voetbalcomplex van voormalig voetbalvereniging Viboa waar plek is voor containerwoningen © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
Winsumer Pettinga, die vlak bij de beoogde opvanglocatie een huis heeft laten bouwen, is er niet gerust op. Hij zit met gemengde gevoelens en wil graag dat het kleinschaliger wordt. 'Ik zie de bui al hangen. Ik vind het niet erg dat er een noodopvang komt maar niet in deze hoeveelheid. Met zoveel mensen wordt het daar veel te druk en dat is ook niet goed voor de verkeersveiligheid.'
Bolding: 'We nemen alle zorgen serieus. Wij weten ook nog niet precies hoe de locatie eruit komt te zien. Maar we gaan zeker kijken hoe we de opvang veilig kunnen inrichten zodat bijvoorbeeld de Afghaanse kinderen ook fatsoenlijk van en naar de locatie kunnen gaan.'
Een inwoner krijgt informatie over de beoogde plek voor de opvanglocatie
Een inwoner krijgt informatie over de beoogde plek voor de opvanglocatie © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
In de zaal is bijval om de opvang kleinschalig te maken. 'Kunnen er bijvoorbeeld geen vijfhonderd mensen verdeeld worden over tien dorpen?', vraagt een andere omwonende zich af. 'Dat is toch veel beter behapbaar en dan krijg je veel meer draagvlak.'
Dat vinden het COA en de burgemeester niet wenselijk. De opvang moet namelijk snel gecreëerd worden.

Meerdere plekken bekeken

De gemeente heeft vijftien locaties onderzocht en getoetst op criteria zoals de toegankelijkheid van elektriciteit, water, gas, riolering en de bereikbaarheid. Daarom zijn veel plekken volgens de gemeente afgevallen. Winsum en Zoutkamp kwamen als meest geschikt naar voren.
'We hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar Uithuizen. Daar is geen plek, omdat we daar ruimte nodig hebben voor wisselwoningen. In ons gebied moeten namelijk huizen versterkt worden. Daarvoor moeten onze inwoners ergens tijdelijk kunnen wonen', legt Bolding uit.
Iemand uit de zaal stelt voor om de Afghanen te verdelen over het dorp. Bijvoorbeeld bij de nieuwe wijk Munster in de buurt. Weer iemand anders vraagt zich af of er geen groot weiland ergens in de gemeente is, dat geschikt is als plek.
Dat is geen optie volgens de gemeente omdat het vergunningstraject dan veel te lang duurt en er ook geen nutsvoorzieningen zijn. 'We hebben heel goed gezocht', aldus Bolding.

Overlast

Een aantal aanwezigen kaart aan dat ze bang zijn voor overlast. De burgemeester benadrukt dat er bij de gemeente, het COA en de politie geen grote incidenten gemeld zijn als het om de opvang in Zoutkamp gaat. 'Er is alleen in het begin een groep jongemannen geweest die voor overlast heeft gezorgd bij de kassa in de plaatselijke supermarkt. Dat is toen aangepakt.'
Het andere oude veld van voormalig voetbalvereniging Viboa waar plek is voor containerwoningen
Het andere oude veld van voormalig voetbalvereniging Viboa waar plek is voor containerwoningen © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
Het COA benadrukt dat het merendeel van de evacués uit gezinnen bestaat. 'Het gaat om families die al een toekomst hebben in Nederland of zoeken. Het is een totaal andere groep dan je bij asielzoekerscentra ziet', laat Pietersen weten. 'Als er overlast komt dan spelen we daar direct op in. We zijn makkelijk aanspreekbaar.'

Stank

Dicht bij de beoogde plek is ook een zuiveringsinstallatie te vinden. 'Daardoor stinkt het soms in de omgeving. Daar kan je deze mensen toch niet mee confronteren', merkt iemand op. Als dat het geval zou zijn, dan wordt dat opgelost volgens de gemeente.
'Ik ben niet tegen hoor, maar blijft de opvang echt niet langer dan twee jaar staan?', vraagt iemand anders zich af. 'We gaan voor nu uit van twee jaar maar we kunnen niet in de toekomst kijken', zegt Bolding.
De gemeente neemt eind volgende week een besluit of er een opvanglocatie in Winsum komt. Bolding: 'Ik zeg u eerlijk: de tijd dringt en de klok tikt. Wij proberen draagvlak te vinden maar we kunnen deze mensen niet in de steek laten. Er is echt een plek nodig.'

Verbazing over uitnodigingen

Niet alle omwonenden en bedrijven hebben een uitnodiging ontvangen van de gemeente en sommigen kregen deze heel laat. 'Ik kreeg twee uur voor deze bijeenkomst een uitnodiging. En sommige buren hebben niks gekregen', laat één van de aanwezigen weten.
'Onze oprechte excuses hiervoor', zegt burgemeester Bolding. Er is bij de gemeente iets mis gegaan in de verzending van de uitnodigingen. Dat kwam door een fout in een computersysteem. 'Ik geef nogmaals aan: we willen met iedereen die dit aangaat in gesprek.'
De gemeente organiseert daarom maandagavond nog een bijeenkomst voor omwonenden.

Bijeenkomst voor alle Winsumers

Ook voor de andere inwoners van Winsum wil de gemeente volgende week een informatiebijeenkomst organiseren. Maandag wordt daarover meer bekendgemaakt.