Stichting WAG wil stoppen met strijd tegen de NAM

De Groningse aardbevingsvlag bij een woning
De Groningse aardbevingsvlag bij een woning © Tristan Braakman/RTV Noord
De Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) is van plan te stoppen met de juridische procedure tegen de NAM. Dat staat in een uitnodiging die alle leden hebben gekregen voor de jaarvergadering van de stichting.
Het bestuur wil inhoudelijk niet op de vergadering in Middelstum vooruitlopen. 'We zijn inderdaad op weg naar de uitgang, maar dat heeft wat voeten in de aarde', zegt bestuurslid Francis van der Kamp van WAG. 'Wij willen dat eerst rustig met onze leden bespreken. Zij moeten het hoe en wat van ons horen en niet ergens anders lezen.'

Voornemen tot stoppen procedure

In de uitnodiging voor de jaarvergadering staat dat het 'deze keer bijzonder belangrijk is' dat leden naar de jaarvergadering komen. 'Na de formele jaarvergadering zullen het bestuur en de Raad van Toezicht van de stichting u het voornemen voorleggen om de juridische procedure tegen NAM te beëindigen en de deelnemers te begeleiden naar een aanvraag bij het IMG', zo valt er te lezen.
'Met de NAM is een concept vaststellingsovereenkomst afgestemd. Na een presentatie waarom beëindiging van de procedure gewenst is - en wat de financiële consequenties hiervan zijn - zal de Raad van Toezicht de deelnemers consulteren of hier voldoende draagvlak voor is.'

Leegloop van leden

Ruim een jaar geleden riep het WAG-bestuur de leden al op om eens goed na te denken of ze door willen met de collectieve zaak tegen de NAM. 'Als u het risico van een onzekere afloop bij de rechtbank niet wilt lopen, dan is het meest veilige spoor de deelname aan WAG te beëindigen en een aanvraag in te dienen bij het IMG', zo adviseerde voorzitter Lolke Weegenaar de leden toen.
Veel WAG-leden hebben daar naar gehandeld. De stichting heeft op dit moment nog ongeveer 1350 leden. Aan de massaclaim deden tot twee jaar terug nog zo'n 4750 mensen mee. Weegenaar vorig jaar: 'Als de rechter straks zegt: ik ga hier geen vonnis wijzen of een heel laag vonnis, dan hebben onze deelnemers een probleem.'
Na een uitspraak van de rechter mag er namelijk niet alsnog geld voor waardedaling van een woning worden geclaimd bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De rechter heeft weliswaar al geoordeeld dat de NAM moet betalen, maar niet hoeveel het gasbedrijf moet vergoeden. Daarover zijn WAG en de NAM al jaren met elkaar in gesprek. Tot op heden zijn ze het niet eens geworden.

Nieuwe feiten

Het voornemen om te stoppen met de collectieve zaak komt als een verrassing. In februari vorig jaar zei voorzitter Lolke Weegenaar namelijk nog dat een uitstroom van leden niet zou betekenen dat de massaclaim zou worden stopgezet. 'Mensen die veronderstellen dat we het laten zitten, hebben het verkeerd', verzekerde hij toen. 'We gaan door met de claim. Ik wil het moment proeven dat de rechtbank zegt: NAM, je moet betalen. Dus we gaan door.'
Er zijn nieuwe feiten opgedoken, maar wat die feiten zijn, horen onze leden eerst
Lolke Weegenaar, voorzitter Stichting WAG
Nu zegt Weegenaar - zonder op de inhoud in te gaan - dat er verschillende argumenten zijn om te stoppen. Een van de zaken die er sowieso aan zit te komen is de aanpassing van de waardedalingsregeling door het IMG. De schadevergoeding die mensen krijgen voor de waardedaling van hun huis wordt daarbij lager.
'Er zijn nieuwe feiten opgedoken nadat we in 2018 in hoger beroep aan alle kanten gewonnen hebben', is alles wat Weegenaar erover wil zeggen. 'Wat die feiten zijn, dat ga ik nu nog niet vertellen. Dat horen onze leden woensdag eerst. Maar het is nog geen done deal, hè? Onze statuten zeggen dat we onze leden moeten consulteren, dus dat gaan we woensdag doen.'
Het feit dat er überhaupt een regeling is waarbij waardedaling van een woning door gedupeerden kan worden geclaimd, is te danken aan de Stichting WAG. Hoewel steeds meer leden afscheid namen van de massaclaim en kiezen voor de IMG-regeling, heeft de massaclaim wel iets in gang gezet voor heel veel Groningers. De waardedalingsregeling van het IMG komt voort uit de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de zaak die WAG heeft aangespannen tegen de NAM. Hoewel de juridische strijd van WAG dus eindig lijkt, is het niet voor niets geweest.