Kabinet buigt niet voor provincie: extra geld voor bus en trein blijft uit

Twee bussen passeren elkaar op een regenachtige dag
Twee bussen passeren elkaar op een regenachtige dag © Jos Schuurman/FPS
Het kabinet is vooralsnog niet van zins extra geld op tafel te leggen voor het openbaar vervoer. De provincies riepen het kabinet op om het coronasteunpakket, dat eind dit jaar afloopt, te verlengen. Het Rijk wil daar nog niet aan.
Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) van Infrastructuur in een brief richting de Tweede Kamer. Kamerlid Mahid Alkaya (SP) heeft eerder vragen gesteld nadat RTV Noord berichtte over de kwestie.
De provincie Groningen is namelijk verbolgen over het kabinetsbesluit om voor volgend jaar geen extra geld uit te trekken voor het openbaar vervoer. Het kabinet heeft de provincies de afgelopen jaren geholpen om het aanbod van bussen en treinen in stand te houden en had eerder aangekondigd dat deze coronasteun voor bussen en treinen tot eind dit jaar doorloopt. Doordat het kabinet volgend jaar de hand op de knip dreigt te houden, voorziet de provincie dat het aanbod van bus en trein in Groningen met zo'n 30 procent kan dalen.

'Reizigersaantallen gaan richting oude situatie'

Staatssecretaris Heijnen denkt echter dat de reizigersaantallen volgend jaar weer richting het oude niveau gaan. ‘De actuele prognose van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voor 2023 gaat uit van 97 procent reizigers ten opzichte van 2019’, schrijft Heijnen in haar brief aan de Tweede Kamer. Volgens haar is dat een stabiele basis om het openbaar vervoer in onze provincie te financieren.
De provincie Groningen liet eerder bij monde van gedeputeerde Fleur Gräper (D66) weten dat zij dat een te optimistische voorstelling van zaken vindt en dat het openbaar vervoer een langere aanloopperiode nodig heeft om weer op de oude reizigersaantallen te komen. Dat zorgt volgens de provincie voor een gat in de financiering, waardoor bezuinigingen op bussen en treinen noodzakelijk zijn.

Kabinet wacht op nieuwe prognoses

Heijnen wil nu de actuele prognose van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) afwachten. Deze prognose verschijnt in juni van dit jaar. Die prognose zou volgens het kabinet iets kunnen zeggen over de verwachte reizigersaantallen van volgend jaar.
Het wachten op deze cijfers komt voor de politiek in Groningen en Drenthe te laat. Het OV Bureau Groningen-Drenthe, dat bepaalt waar de komende jaren in Groningen bussen blijven rijden, moet uiterlijk 1 juli een concept-begroting voor 2023 bij het ministerie van Infrastructuur hebben ingediend. In aanloop naar deze concept-begroting willen statenleden gaan meebeslissen welke regio’s wel of geen bussen zullen houden.
Staatssecretaris Heijnen zegt wel in gesprek te willen blijven met de provincies en de vervoersregio’s over de situatie van het openbaar vervoer na corona.