Nieuwe coalitie Midden-Groningen wil plannen van afgelopen jaren terugdraaien

Woningen in 'smurfendorp' De Leine, waar het college permanent bewonen makkelijker wil maken
Woningen in 'smurfendorp' De Leine, waar het college permanent bewonen makkelijker wil maken © Jeroen Willems / RTV Noord
Het beoogde nieuwe gemeentebestuur in Midden-Groningen wil de handhaving van permanente bewoning op bungalowpark De Leine in Kropswolde afschaffen. En daar blijft het niet bij.
Het zonneparkbeleid, plannen om bedrijventerrein Rengerspark uit te breiden en het veelbesproken centrumplan in Muntendam gaan terug naar de tekentafel of worden zelfs helemaal teruggetrokken.
Dat valt allemaal te lezen in het collegeprogramma dat Gemeentebelangen Midden-Groningen, de Boer & Burgerpartij Midden-Groningen, CDA en de VVD hebben geschreven. De gemeenteraad kan dat programma nog aanpassen.

Twintig jaar gesteggel terugtrekken

De keuze om te stoppen met de handhaving van permanente bewoning op vakantiepark de Leine is opvallend: Er wordt al ruim twintig jaar gepraat over het al dan niet toestaan van permanente bewoning op het vakantiepark.
Vijf jaar geleden dacht de gemeenteraad een keuze te hebben gemaakt door permanente bewoning niet toe te staan, maar er bleken fouten te zitten in de besluiten die toen zijn gemaakt. Die zijn later hersteld en vorig jaar werd begonnen met het aanpakken van permanente bewoning op vakantieparken in de gemeente, waaronder De Leine.
Het nieuwe college wil nu dus het beleid, waar zo’n twintig jaar over is gesteggeld, terugtrekken en opnieuw naar de situatie kijken. De partijen willen werken aan een nieuwe aanpak waarbij ‘recreatie en wonen een impuls moeten krijgen’.

Herschrijven centrumplan Muntendam

Hetzelfde geldt voor het centrumplan Muntendam. Het vorige college had de Ruitershorn afgeschoten als mogelijke locatie voor nieuw te bouwen scholen, maar het nieuwe college wil dat de locatie weer wordt wordt meegenomen in de plannen.
Het college wil de nieuwe schetsen voorleggen aan de inwoners van Muntendam en dan bekijken voor welk plan het meeste draagvlak is.
Een deel van het centrumgebied in Muntendam dat zou worden vernieuwd
Een deel van het centrumgebied in Muntendam dat zou worden vernieuwd © Jeroen Willems / RTV Noord

Andere wind in Midden-Groningen

Het nieuwe college van B & W wil het anders gaan doen het huidige college van PvdA, SP, ChristenUnie en CDA. Zo wordt er naast het collegeprogramma gewerkt met een raadsakkoord en moeten inwoners veel meer betrokken worden betrokken bij besluitvorming.
Het gemeentebestuur wil meer macht neerleggen bij de gemeenteraad. ‘De gekozen gemeenteraad is aan zet en niet een paar partijen die de meerderheid vormen’, valt te lezen in het collegeprogramma.
De partijen schuiven Markus Ploeger (GBMG), Patricia Nieland-Kampen (GBMG), Annemiek Hoesen-Spithorst (BBPMG), Erik Drenth (CDA) en Evert Offereins (VVD) naar voren als beoogd wethouders.
De beoogd wethouders van Midden-Groningen, met rechts burgemeester Adriaan Hoogendoorn
De beoogd wethouders van Midden-Groningen, met rechts burgemeester Adriaan Hoogendoorn © Martijn Klungel/RTV Noord

Tegen de verwachtingen een snelle coalitievorming

In de gemeente Midden-Groningen zijn ze twee maanden bezig geweest met de coalitievorming en daarmee is het de tweede gemeente in onze provincie die een nieuwe coalitie presenteert.
Na de verkiezingen leek het vormen van een coalitie een lastige opgave. Partijen in het vorige gemeentebestuur moesten allemaal één zetel inleveren: in totaal vijf zetels. Oppositiepartijen Gemeentebelangen Midden-Groningen en BBB-LMG kregen die zetels erbij en groeiden flink.
Toch lag een combinatie van die twee partijen niet voor de hand aangezien fractievoorzitter Nette Kruzenga niet lekker ligt in de raad.
Nadat vijf raadsleden van BBB-LMG zich afsplitsten van Kruzenga, kwam de formatie in een stroomversnelling. Krap twee weken later presenteren Gemeentebelangen Midden-Groningen, de afgesplitste leden van BBB-LMG, VVD en CDA het collegeprogramma.