Vijlbrief staat achter aanpak Groninger dorpen: 'Huizen veilig maken moet sneller'

Een gestut huis in Leermens
Een gestut huis in Leermens © ANP
Staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw noemt het niet uit te leggen dat bewoners in het aardbevingsgebied al zo lang wachten op duidelijkheid. ‘Dit vraagt om ingrijpen.’ Daarom steunt hij de plannen van de zogeheten dorpenaanpak van Garrelsweer, Zeerijp, Wirdum en Leermens.
‘Het is een plan van de regio zelf, waar ik achter sta.’
De vier dorpen liggen in de kern van het aardbevingsgebied. Huizen zijn er onvoldoende veilig en hebben schade. Volgens Vijlbrief is het doel om de versterkingsoperatie in deze dorpen versneld af te ronden. Hij heeft met de gemeente Eemsdelta en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) afgesproken om in vier dorpen te beginnen met een door hen ontwikkelde dorpenaanpak.

Wat is de dorpenaanpak?

De kern van de dorpenaanpak bestaat eruit dat het dorp in zijn geheel wordt versterkt, waar dat voor de veiligheid nodig is. ‘Dat wil zeggen dat de betrokken bouwers, de NCG en de gemeente samen met de bewoners een plan maken voor het gehele dorp. Dat biedt helderheid aan bewoners over waar zij aan toe zijn: wat de planning is voor hun eigen woning, en wat er in de rest van hun dorp gaat gebeuren. Bovendien kunnen bewoners erop vertrouwen dat de versterkingsoperatie in hun dorp ononderbroken doorgaat en dat deze partijen niet weggaan totdat het klaar is’, aldus Vijlbrief.

‘Bewoners hebben volledige zeggenschap’

De bedoeling is dat in elk dorp een dorpsteam komt met vaste mensen. ‘Zij sturen op de planning, de begeleiding en betrokkenheid van bewoners, de aansturing van aannemers en de uitwerking van maatwerk. De gemeente en NCG regelen dit.’
Volgens de staatssecretaris werkt het dorpsteam oplossingsgericht en zorgt het team ervoor dat gemaakte afspraken met bewoners daadwerkelijk worden gerealiseerd. ‘Bewoners hebben daarbij volledige zeggenschap over de versterking van hun eigen huis.’

Ruimte voor eigen keuzes

In de dorpenaanpak geldt daarnaast dat bewoners samen met het dorpsteam bepalen hoe de planning voor hun dorp eruit gaat zien. ‘Binnen die dorpsplanning blijft er uiteraard ruimte voor eigen keuzes van bewoners, bijvoorbeeld om zelf een schilder of bouwer te kiezen. Dit mag niet voor vertraging zorgen voor de rest van het dorp’, aldus Vijlbrief.
De vier dorpen in de gemeente Eemsdelta krijgen hulp van wethouder Annalies Usmany-Dallinga, die de dorpenaanpak samen met de NCG ontwikkelde. Zij stelt het op prijs dat Vijlbrief de aanpak omarmt en maatregelen treft om de dorpenaanpak te ondersteunen. ‘Wij hopen dat het dorp en de bewoners hierdoor meer perspectief wordt geboden', aldus de wethouder.

Gegarandeerde bouwcapaciteit

Een van de maatregelen is dat Vijlbrief voor de dorpenaanpak met Bouwend Nederland heeft afgesproken dat zij zal helpen om voldoende bouwcapaciteit te leveren. ‘Ik heb daarover persoonlijk contact gehad met voorzitter Maxime Verhagen. Gekozen aannemers verbinden zich aan het dorp. Eigenaren kunnen uit een selectie van aannemers kiezen en in dat geval is aanbesteding niet nodig. Dat draagt bij aan de snelheid.’

Verbinder

Ook benoemt de staatssecretaris in samenspraak met de regio een zogeheten verbinder die een cruciale rol krijgt om onnodige vertraging te voorkomen. Die persoon werkt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van Vijlbrief. ‘De verbinder werkt samen met het dorpsteam en krijgt ruimte om vastlopende en vertragende zaken snel op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om vergunningprocedures, moeilijk uitlegbare verschillen en hoe bewoners daadwerkelijk centraal te stellen.’

Tevredenheid bewoners

Vijlbrief is ervan overtuigd dat met de dorpenaanpak veel problemen opgelost kunnen worden. ‘De dorpenaanpak is een crisisaanpak die de versterking in de hele regio moet gaan versnellen. Bewoners krijgen hierdoor sneller een veilig huis en perspectief. Bewoners moeten ervaren dat de overheid naast hen staat. Het succes van de dorpenoperatie hangt af van de tevredenheid van de bewoners van die dorpen.’