NAM koopt zaak Stichting WAG af voor 1,8 miljoen euro

De bijeenkomst was woensdagavond in de Hoeksteenkerk in Middelstum
De bijeenkomst was woensdagavond in de Hoeksteenkerk in Middelstum © Mario Miskovic/RTV Noord
De Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) stopt met de juridische procedure tegen de NAM. Dat is woensdagavond besloten tijdens de jaarvergadering van de Stichting WAG. De NAM betaalt in ruil daarvoor 1,8 miljoen euro, waarmee de proceskosten kunnen worden betaald.
Met het besluit komt er na meer dan acht jaar een einde aan de massaclaim die bedoeld is om waardedaling van woningen vergoed te krijgen. Op het hoogtepunt deden daar meer dan vijfduizend huiseigenaren aan mee.

Rug tegen de muur

Tientallen Groningers verlieten woensdagavond voortijdig de Hoeksteenkerk in Middelstum, waar de besloten jaarvergadering plaatsvond. Een aantal van hen had naar eigen zeggen genoeg gehoord en beschrijft de sfeer als 'niet gezellig' en 'verhit'. Anderen vinden dat Stichting WAG 'capituleert' door akkoord te gaan met de 1,8 miljoen euro van de NAM.
Het gevoel dat bij deze deelnemers blijft hangen is dat ze met de rug tegen de muur staan en dus eigenlijk geen andere keus hebben dan akkoord te gaan met het voorstel om te stoppen. Een merendeel van de deelnemers kan echter wel leven met de keuze en loopt schouderophalend de kerk uit, maar niet voordat het bestuur een flink applaus kreeg.

De beste optie

Het bestuur van Stichting WAG begrijpt het gevoel van ergernis bij de deelnemers. 'Ja, je staat inderdaad met je rug tegen de muur', zegt voorzitter Lolke Weegenaar van Stichting WAG. Het bestuur vindt stoppen met de procedure toch de beste optie, ook gezien de financiële consequenties. 'Je kunt wel door blijven vechten, maar waarvoor? Een prestigestrijd omdat je echt wil winnen? Wij hebben de NAM twee keer verslagen in de rechtszaal. Het staat 2-0. Nu stoppen is heel pragmatisch eieren voor je geld kiezen.'
Er zijn volgens het bestuur zes redenen om de procedure te stoppen:
- Het model dat de Stichting WAG hanteert, dreigt bij de rechter het onderspit te delven tegen het model dat gebruikt wordt door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG);
- De wettelijke rente waarop gerekend werd, valt vermoedelijk lager uit dan bij het IMG;
- Na een tegenvallende uitspraak van de rechter kan er niet alsnog geld worden geclaimd bij het IMG;
- Nog langer wachten met een aanvraag bij het IMG kan ook nadeling uitpakken, omdat het schadeloket na de zomer de vergoedingen naar beneden laat aanpassen;
- Er is een advies van de Hoge Raad in een andere zaak wat negatief uit kan te pakken voor de deelnemers van Stichting WAG;
- Er zijn volgens het WAG-bestuur geluiden dat Shell een Engels advocatenkantoor in gaat huren om door te blijven procederen. 'Dat gaat met van dik hout zaagt men planken', verzucht voorzitter Weegenaar.

1,8 miljoen euro

Het bestuur wil niet ingaan op het bedrag dat de NAM betaalt aan Stichting WAG, maar meerdere huiseigenaren bevestigen dat het gaat om 1,8 miljoen euro. Dat is hen verteld tijdens de jaarvergadering, maar moest eigenlijk vertrouwelijk blijven. Weegenaar: 'Wij hebben met de NAM afgesproken dat we dat voor ons houden.'
In totaal kostte het proces van Stichting WAG tegen de NAM tot nu toe 3,7 miljoen euro, waarvan nog 2 miljoen euro aan kosten open staat. Met de 1,8 miljoen euro van de NAM kan bijna het volledige gat worden gedicht. De rest moet betaald worden met de succesfee die huiseigenaren moeten betalen als ze waardedaling vergoed krijgen.

Kritiek op succesfee

De meeste kritiek kreeg Weegenaar naar eigen zeggen op het betalen van die succesfee. Bij een toekenning van waardedaling moeten deelnemers van WAG een percentage betalen aan de stichting. 'Mensen zeggen: waarom moeten we betalen als jullie de zaak beëindigen? Maar zonder WAG was er geen waardedalingsregeling bij het IMG en kregen mensen helemaal niets.'
Het bestuur verwacht bovendien een kwart van die succesfee aan het einde van de rit terug te kunnen betalen aan de deelnemers, omdat ze verwachten een positief saldo over te houden. 'Dat is uniek in binnen- en buitenland.'

Voornemen was al bekend

In de uitnodiging voor de jaarvergadering van de stichting werd het voornemen tot stoppen afgelopen week al verklapt door het bestuur. Het was daarom extra belangrijk dat zo veel mogelijk deelnemers naar de vergadering in Middelstum kwamen, liet Stichting WAG weten. In totaal hebben zo'n zevenhonderd van de ongeveer 1340 overgebleven deelnemers daar gehoor aan gegeven.

Leegloop van leden

Ruim een jaar geleden riep het WAG-bestuur de leden al op om eens goed na te denken of ze door willen met de collectieve zaak tegen de NAM, omdat de gang naar de rechter een onzekere afloop kent. De rechter heeft wel bepaald dat de NAM moet betalen, maar niet hoeveel. Veel WAG-leden hebben gehandeld naar de oproep van de stichting een jaar geleden. WAG heeft op dit moment nog 1340 leden. Aan de massaclaim deden tot twee jaar terug nog zo'n 4750 mensen mee.
Weegenaar: 'Wij trekken de zaak nu in en dan kunnen mensen naar verwachting over twee weken een aanvraag doen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen.'
Succes van Stichting WAG
Het feit dat er überhaupt een regeling is waarbij waardedaling van een woning door gedupeerden kan worden geclaimd, is te danken aan de Stichting WAG. Hoewel steeds meer leden afscheid namen van de massaclaim en kiezen voor de IMG-regeling, heeft de massaclaim wel iets in gang gezet voor heel veel Groningers. De waardedalingsregeling van het IMG komt voort uit de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in de zaak die WAG heeft aangespannen tegen de NAM. Hoewel de juridische strijd van WAG dus eindig is, is de strijd niet voor niets geweest.