Miljoenenkrediet voor Werelderfgoedcentrum Waddenzee ondanks onzekere financiën

Het voorlopige ontwerp van het Werelderfgoedcentrum
Het voorlopige ontwerp van het Werelderfgoedcentrum © Illustratie architectenbureau Dorte Mandrup
Het merendeel van de Hogelandster gemeenteraad heeft ingestemd met het verlenen van een krediet van 3,45 miljoen euro voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC). Dit gebeurt ondanks dat het financiële plaatje voor het nieuwe gebouw in de haven van Lauwersoog nog niet rond is.
Het miljoenenbedrag komt uit de pot van Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG verdeelt geld voor projecten die de leefbaarheid in het aardbevingsgebied vergroten. Gemeenten en de provincie kunnen hiervoor plannen aandragen en ook daadwerkelijk de verkregen subsidie vrijgeven. Dat besluit stond woensdagavond op de agenda van de raad.
In april is een aanvraag bij het NPG goedgekeurd en 6,95 miljoen euro beschikbaar gesteld: 3,45 miljoen euro via de gemeente Het Hogeland en 3,5 miljoen euro via de provincie Groningen. De toekenning wordt definitief zodra het bouwbudget rond is.

Wachten op zekerheid over financiën

'Waarom moeten wij dan nu al een akkoord geven? Wij laten dit geld nog even liever op de plank, totdat alles rond is', zegt raadslid Jarko ter Veen (Hogeland Lokaal Sociaal). Ook de andere oppositiepartijen ChristenUnie, Hogeland Lokaal Centraal en CDA vragen zich af, of het wijs is nu al het geld daadwerkelijk vrij te geven. 'Uit de stukken blijkt dat de financiering nog verre van rond is tegelijkertijd is de start van het project in juni. Maar hoe realistisch is dit?', vraagt raadslid Kor Berghuis (CDA) zich af.
Begin dit jaar gaf stichting WEC aan al aan nog op zoek te zijn naar financiële middelen vanwege oplopende bouwkosten. Deze stichting is verantwoordelijk voor de bouw van het Werelderfgoedcentrum.
Het zeehondencentrum krijgt een plek in het Werelderfgoedcentrum
Het zeehondencentrum krijgt een plek in het Werelderfgoedcentrum © Architectenbureau Dorte Mandrup

'Financiën moeten rond zijn'

'Het is terecht dat er veel vragen zijn', zegt wethouder Arjen Nolles (GroenLinks). Volgens hem wordt er geen geld beschikbaar gesteld, voordat de financiering rond is. 'Als u nu dit krediet beschikbaar stelt dan gebeurt dat niet eerder dan dat. Anders zitten we tussen wal en schip.'
ChristenUnie-fractievoorzitter Bernd de Jong vraagt zich af waarom dit voorbehouden van financiering nergens in de stukken staat. 'Waar kan ik dit vinden?' Ook het CDA heeft deze ontbindende voorwaarde nergens gevonden.
'Ik kan u niet aanwijzen waar die staat. Maar ik kan mij niet voorstellen dat dit nergens te vinden zal zijn', laat wethouder Nolles weten. Volgens hem kan de gemeente geen krediet verstrekken als het NPG het geld niet beschikbaar stelt.

Zoektocht naar geld

De financiering was rond toen er een aanvraag gedaan werd bij het NPG. Maar volgens de wethouder is daarna geen rekening gehouden met de nog verder oplopende bouwkosten. 'Er wordt door stichting WEC gesprekken gevoerd met een aantal stakeholders, zoals de provincie en het Waddenfonds, voor extra geld', aldus wethouder Nolles.
Ook zijn er gesprekken met de aannemer en architecten om het project realiseerbaar en financierbaar te krijgen. De gemeente is volgens hem niet benaderd om een extra bijdrage te doen.
De oplopende kosten zijn te wijten aan corona, de oorlog in Oekraïne, personeelskrapte en schaarste aan bouwmaterialen. Het kost volgens het college enige maanden doorlooptijd 'om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden'.

Besluit uitstellen

Ondanks de beantwoording van de wethouder had de oppositie de wens om het besluit over het krediet voor het WEC uit te stellen. 'Zodat ook de wethouder zich beter kan voorbereiden. Het is zijn eerste keer op dit dossier en kan het ook nog niet compleet doorgronden', liet raadslid Berghuis weten. De coalitie ging hier niet in mee en er vond uiteindelijk wel een stemming plaats.

Stemming

Er vond een hoofdelijke stemming plaats. Oppositiepartij Hogeland Lokaal Sociaal besloot uiteindelijk wél om voor te stemmen. Raadslid Nico Werkman gaf namens de partij een stemverklaring: 'Het dossier kent een hele lange voorgeschiedenissen. Onze fractie gaat er vanuit dat er geen extra bijdrage door de gemeente gedaan hoeft te worden en er geen extra risico's zijn.'
Het CDA en ChristenUnie zijn niet tegen de bouw van het WEC, maar vonden een stemming over dit krediet te vroeg. Ook Lokaal Sociaal stemde tegen. Uiteindelijk is de kredietverlening aangenomen doordat het merendeel van de raad voorstemde met met 8 tegen 17. Vier raadsleden waren afwezig.