Partij voor de Dieren zet in op 'boerenkleindochter' Kirsten de Wrede als wethouder

PvdD-wethouderskandidaat Kirsten de Wrede
PvdD-wethouderskandidaat Kirsten de Wrede © Partij voor de Dieren
Als de coalitieonderhandelingen in de gemeente Groningen slagen, wordt PvdD-fractievoorzitter Kirsten de Wrede namens haar partij wethouder. De geboren Friezin wordt door haar partij naar voren geschoven. 'Er waren ook andere kandidaten, dus er is een aantal gesprekken geweest. Ik wil het heel graag doen, en als de onderhandelingen slagen gebeurt dat dus ook', zegt De Wrede.
De PvdD onderhandelt momenteel met GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie over een nieuw coalitieakkoord. De partij won een zetel bij de gemeenteraadsverkiezingen, en was daarmee de enige landelijke partij in Groningen die groeide.

Groningen bewuste keuze voor geboren Friezin

De Wrede kijkt ernaar uit om haar handen uit de mouwen te steken in de grootste gemeente van Noord-Nederland. Ze is geboren in Joure, woonde daar de eerste zeven jaar van haar leven ook en verhuisde toen naar het iets noordelijker gelegen dorpje Broek. Tijdens haar studietijd vertrok ze via Amsterdam naar Groningen, om daar 'te blijven hangen'.
Ik heb een flinke carrière in de Groningse horeca achter de rug, zowel als klant als aan de andere kant de bar
Kirsten de Wrede
'Het was een bewuste keuze, ik heb me hier altijd heel prettig gevoeld', zegt De Wrede, met haar kenmerkende Friese tongval. 'Groningen is altijd wat progressiever geweest dan veel andere steden in het land.'
Geen bestuurderspartij
Als de Partij voor de Dieren inderdaad toetreedt tot het nieuwe college van burgemeester en wethouders is dat een unicum. De PvdD zat nog nooit in het dagelijks bestuur van een overheid.

'Wij denken dat we vanuit een bestuurlijke positie meer invloed kunnen uitoefenen op het welzijn van dieren en natuur dan vanuit de oppositie', zegt Kirsten de Wrede over de keuze om voor het eerst mee te onderhandelen. Eerder liet ze al weten dat de partij, die een kleine twintig jaar geleden werd opgericht, in haar ogen inmiddels klaar is om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

Groningen is niet de enige, maar wel de grootste gemeente waar de PvdD mee lijkt te gaan doen. In Arnhem en Amersfoort zit de partij ook aan de onderhandelingstafel.

'Op mijn vijfde al bezig met het milieu'

Ook de keuze om zich in te zetten voor het milieu is een bewuste, legt De Wrede uit. 'Al op mijn vijfde of zesde kreeg ik dingen mee over de teloorgang van het milieu. Toen dacht ik al: wat is dat erg, dat moeten we beschermen.'
Toch deed ze lang weinig met die overtuiging. Een zwerftocht langs allerlei studies en een 'flinke carrière in de Groningse horeca, zowel als klant als aan de andere kant de bar volgde, totdat De Wrede op tv dieren geruimd zag worden en daarna las over de Partij voor de Dieren. 'Eén of twee jaar na de oprichting las ik het programma en ik dacht: dit is me op het lijf geschreven. Dus werd ik lid, en ging ik Anja Hazekamp ondersteunen als fractiemedewerker in de Groningse Provinciale Staten.'

Zo veel mogelijk invloed

De Wrede werd later zelf Statenlid, en verruilde die rol in 2019 voor de gemeenteraad van Groningen. En nu lonkt dus de volgende politieke stap: het wethouderschap.
Dat is eigenlijk niet eens altijd haar ambitie geweest, zegt ze zelf. 'Ik wil dit graag doen, om meer invloed te hebben op het beleid in de gemeente. Ik was ook bezig met een lerarenopleiding filosofie, maar dat komt even op een laag pitje te staan. En er ligt ook een nog onafgemaakt boek over mijn ouders, dat ik ooit nog eens hoop te voltooien.'
Dat boek heeft als thema 'het afscheid van de boerderij', legt De Wrede uit. 'Mijn moeder was behalve onderwijzer een boerendochter, en heeft altijd veel van het boerenleven gehouden. Mijn opa en oma hadden een boerderij, met iets van dertig koeien, een moestuin een wat paarden. Het ging heel anders destijds, veel kleinschaliger en zonder pesticiden.'

Pake van de leg bij slachten dier

De Wrede is veganist, terwijl thuis vroeger niet eens werd overwogen om biologisch vlees te kopen. 'Mijn ouders leefden gewoon hun leven en bemoeiden zich niet met allerlei maatschappelijke onderwerpen. Ze waren vooral druk met hard werken in het meubelbedrijf dat mijn vader had overgenomen van zijn ouders. Met dat bedrijf hebben mijn opa en oma zich ontworsteld aan de armoede, ook daar gaat het over in mijn boek.'
Van boerenkleindochter en ondernemersdochter naar de eerste kandidaat-wethouder voor de PvdD: 'Je zou het inderdaad niet verwachten hè', zegt De Wrede er zelf over. 'Dat ik me druk ging maken om dieren en milieu vonden mijn ouders wel interessant, maar ook bijzonder.'
Toch is de liefde voor dieren haar met de paplepel ingegoten. 'Er ging op de boerderij wel eens een dier naar de slacht, maar dat vond mijn pake altijd heel moeilijk', zegt ze. 'Hij was helemaal van de leg als er varkens naar de slacht moesten. Mijn grootouders hielden heel erg van dieren, dat heb ik al vanuit mijn jeugd meegekregen.'
Het is in de ogen van De Wrede een groot contrast met hoe het boerenbedrijf er nu uitziet. 'Dieren zijn veel meer een object dan vroeger, een nummer, ze krijgen vaak niet eens een naam. De natuur en de landbouw zijn volledig bij elkaar weg ontwikkeld. Vroeger ging het hand in hand, dat is nu niet meer zo.'

'Echte plattelandspartij'

Hoewel het imago anders is, beschrijft De Wrede haar partij als 'een echte plattelandspartij'. 'Ik bestrijd het beeld dat de Partij voor de Dieren 'een Randstedelijke partij van groene idealisten' zou zijn. Nee, we zien eigenlijk het hele plaatje. We zijn een voedselpartij en een echte plattelandspartij. We zien de negatieve gevolgen van de schaalvergroting, en bijvoorbeeld de eenzaamheid die dat bij boeren tot gevolg heeft. Het is schandalig dat er de afgelopen jaren zo weinig gekeken is naar de effecten op mensen, boeren en natuur. Heel veel is daar vernield, daar moeten we echt heel kritisch naar kijken.'

Geen commentaar

Welke gevolgen de overtuiging van De Wrede heeft op het nieuwe coalitieakkoord, valt nog niet te zeggen. Hoe graag ze ook vertelt over haar politieke idealen, over de onderhandelingen is ze zo gesloten als een oester.
Kirsten de Wrede zit tussen partijgenoot Wesley Pechler (links) en formateur Mattias Gijsbertsen (rechts) tijdens de coalitieonderhandelingen
Kirsten de Wrede zit tussen partijgenoot Wesley Pechler (links) en formateur Mattias Gijsbertsen (rechts) tijdens de coalitieonderhandelingen © Marten Nauta/RTV Noord
'Ik kijk met nieuwsgierigheid en plezier uit naar het wethouderschap. Het leukste eraan? Dat lijkt me om iedere dag veel mensen te ontmoeten, en samen aan de gemeente en de natuur te bouwen. Maar welke portefeuille ik ambieer, daar ga ik niks over zeggen. Geen commentaar!'
Wethouderskandidaten gemeente Groningen
De wethouderskandidaten van de vijf partijen zijn bijna allemaal bekend. De PvdA schuift huidig wethouder Carine Bloemhoff en raadslid Rik van Niejenhuis naar voren. De PvdD kiest dus voor Kirsten de Wrede, de SP zet in op oud-gedeputeerde Eelco Eikenaar. Inge Jongman wordt, als de onderhandelingen slagen, opnieuw wethouder voor de ChristenUnie.

Alleen de kandidaten van de grootste partij, GroenLinks, zijn nog niet bekend. 'We besluiten komende week wanneer en hoe we naar buiten brengen wie onze drie wethouderskandidaten zijn', zegt fractievoorzitter Mirjam Wijnja. Wel is duidelijk dat de huidige wethouders Isabelle Diks en Glimina Chakor niet in een nieuw college terugkeren.