Nieuwe coalitie Oldambt is rond; kans dat zwembaden sluiten

Zwembad De Watertoren in Winschoten
Zwembad De Watertoren in Winschoten © Wiebe Klijnstra/RTV Noord
De nieuwe coalitie in Oldambt heeft vrijdagmiddag haar doelen voor de komende jaren bekendgemaakt. Hoewel de gemeente er financieel beter voorstaat dan enkele jaren geleden, is het nog geen hosanna.
Het meest opmerkelijke punt: Oldambt denkt na over het sluiten van één of meerdere zwembaden. Daarover verderop meer.

Huishoudelijke hulp

De nieuwe coalitie van Oldambt bestaat uit de Partij van de Arbeid, Partij voor het Noorden, VVD en nieuwkomer Gemeentebelangen Oldambt. De partijen bezetten 13 van de 25 zetels. Samen hebben zij nagedacht over de richting die de gemeente de komende jaren op moet. Een greep uit de plannen.
De nieuwe coalitie wil de kosten in het 'sociale domein' terugbrengen door de huishoudelijke hulp inkomensafhankelijk te maken. Op dit moment betaalt een inwoner die recht heeft op huishoudelijke hulp negentien euro per maand. Daarbij maakt het niet uit of je in de bijstand zit of vijf keer modaal verdient. Voorstel is om de eigen bijdrage voortaan vast te stellen op basis van draagkracht.
Op dit moment maken 1700 huishoudens in de gemeente gebruik van huishoudelijke hulp van de gemeente. Oldambt denkt dat dat aantal naar beneden kan. ‘Inwoners die de huishoudelijke hulp zelf kunnen betalen, zouden dit niet ten koste van gemeenschapsgeld moeten krijgen.'

Zwembaden dicht?

Oldambt noemt haar coalitieakkoord een ‘akkoord op hoofdlijnen’. Niks is dus nog in beton gegoten, maar de gemeente doet wel een voorzetje als het aankomt op de zwembaden. In Winschoten en Finsterwolde staan overdekte zwembaden, in Scheemda een openluchtzwembad. Allemaal in bezit van de gemeente.
Maar het zijn verouderde gebouwen waar geld bij moet. Te veel geld, als je het de coalitie vraagt. Er wordt jaarlijks bijna een miljoen euro uitgegeven aan het onderhoud. In het akkoord staat: ‘Naar verwachting ontkomen we er niet aan dat één of meer voorzieningen -zwembad(en) en/of sporthal - zullen moeten worden gesloten.’

Investeren in de mens

Verder wil de nieuwe coalitie mensen in de bijstand helpen aan regulier werk. ‘We onderzoeken of wij een proef kunnen starten met een bijverdienpremie, waarbij mensen in de bijstand een groter deel van wat zij bijverdienen kunnen houden.’ Oldambt hoopt daarmee het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente terug te dringen en tegelijkertijd de inwoners financieel onafhankelijker te maken.
Daarnaast hoopt de gemeente dat op die manier de tekorten op de arbeidsmarkt (deels) worden opgelost. ‘Wij willen inwoners in de bijstand ontwikkelen en (re)activeren richting kansrijke sectoren’.

Geen drank en drugs

Oldambt krijgt ook weer iets meer kleur. Er moet budget vrijgemaakt worden om activiteiten die zorgen voor vergroening te stimuleren. ‘Denk aan stenen eruit en planten erin’. Er wordt ook geïnvesteerd in jongeren. De gemeente wil het voor elkaar krijgen dat de jeugd minder of helemaal geen gebruik meer maakt van drugs, alcohol en tabak.
Er wordt ook nog kort gesproken over hét gespreksonderwerp in met name Westerlee. Inwoners daar vrezen voor de komst van een industrieterrein voor bedrijven op de plek waar zij nu nog vrij over het landschap kunnen kijken.
De gemeente zegt dat de reacties van de inwoners serieus worden genomen en dat ‘bij de afwegingen zowel het draagvlak in de samenleving als het algemeen belang een rol spelen’. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke van de twee punten uiteindelijk het zwaarst zal wegen.

Belangrijke punten

Het college van burgemeester en wethouders zal bestaan uit burgemeester Cora-Yfke Sikkema, Gert Engelkens (PvdA), Jurrie Nieboer (Partij voor het Noorden), Erich Wünker (VVD) en nieuwkomer Ger Klein (Gemeentebelangen).
Zoals gezegd zijn de genoemde punten een greep uit het 24 pagina’s tellende coalitieakkoord. De gemeente gaat het hele bestand op haar website plaatsen, dus daar is alles nog eens rustig na te lezen.