Groningen Seaports liet onderzoek doen naar handelen oud-directeur Harm Post

Harm Post
Harm Post © RTV Noord
Havenbedrijf Groningen Seaports heeft laten onderzoeken of het mogelijk was om oud-directeur Harm Post juridisch aan te pakken. Deze passage komt aan bod in het onderzoeksrapport van hoogleraar Marcel Boogers, die onderzoek deed naar omstreden grondtransacties in de Eemshaven.
Aanleiding voor het onderzoek is dat Post actief was in de Raad van Advies van Powerfield, terwijl de directeuren Jean Louis Bertholet en Symen Jellema van Powerfield in opspraak waren geraakt vanwege omstreden grondtransacties in de provincie Groningen. Door de grondspeculatie moest Groningen Seaports onder meer aan Bertholet een veel hoger bedrag betalen voor de uitbreiding van de Eemshaven.

Powerfield-directie ontving boetes

Daarnaast kregen Bertholet en Jellema van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) twee bestuurlijke boetes van elk 75.000 euro opgelegd. omdat het bedrijf obligaties had aangeboden aan het publiek zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus.
Post had zijn functie in de Raad van Advies bij Powerfield niet gemeld bij Groningen Seaports, terwijl dit wel had gemoeten. Hij trad op 1 september 2017 toe tot de Raad van Advies, terwijl hij formeel tot 1 oktober ook directeur was van Groningen Seaports.
‘Ondanks dat de RvC (Raad van Commissarissen, red.) de handelwijze van de voormalig directeur afkeurde, zijn er geen verdere juridische of bestuurlijke stappen ondernomen’, schrijft Boogers in zijn onderzoeksrapport. ‘Uit het in opdracht van de directie en de RvC uitgevoerde onderzoek door HS26 Advocaten, bleek dat het handelen van de voormalig directeur juridisch niet laakbaar is.’

Schijn van belangenverstrengeling

Wel was de Raad van Commissarissen ‘not amused’ met het handelen van Post. De oud-directeur heeft een glasheldere afspraak tussen de commissarissen en de directie van Groningen Seaports geschonden, zo concludeert Boogers. Vrijdagmiddag voegde Boogers tijdens de persconferentie eraan toe dat Post met zijn handelen de schijn van belangenverstrengeling wekte.
De passage over Harm Post is een deel van een omvangrijk rapport over grondtransacties in de Eemshaven. De kern van het rapport richt zich op het handelen van Groningen Seaports, provincie Groningen en de toenmalige gemeenten Delfzijl en Eemsmond, die fout hebben gehandeld bij het verwerven van grond voor het datacenter van Google in de Eemshaven.

Reactie Harm Post

RTV Noord heeft Harm Post om een reactie gevraagd, maar hij is niet ingegaan op de mogelijkheid om te reageren.