Provincie wil verkeersoverlast Rixona aanpakken

WARFFUM - Tijdens een vergadering van Provinciale Staten is gebleken dat de Provincie de verkeersoverlast, die veroorzaakt wordt door vrachtverkeer dat van en naar Rixona in Warffum rijdt, wil aanpakken.
Samen met buurtbewoners en de gemeentebesturen van Winsum en Eemsmond wordt gezocht naar een oplossing. Inwoners van Den Andel klagen al geruime tijd over de vele vrachtauto's die door het dorp naar de zetmeelverwerkende fabriek rijden. Tijdens de Statenvergadering spraken de inwoners hun vrees uit dat de situatie waarschijnlijk alleen maar zal verslechteren als de Provincie de plaatsing van een biovergister naast de fabriek definitief toestaat.