Grote partners woest op FC Groningen: 'De club komt met TopsportZorgCentrum de afspraken niet na'

FC Groningen zet het TopsportZorgCentrum in Stad, tegen de afspraken in, steeds meer naar haar hand, stellen betrokkenen. In een brief aan het college van B en W doen verschillende organisaties die met de FC samenwerken in het sportcentrum hun beklag. De brief is onder meer ondertekend door het Martini Ziekenhuis en VNO-NCW MKB Noord.
Het TopsportZorgCentrum werd in 2018 geopend als een multifunctioneel gebouw, waarin topsport, top-ondernemen en topzorg zouden samenkomen. FC Groningen werd de hoofdhuurder van het pand, waar de provincie 700.000 euro subsidie voor verstrekte. Alle elftallen kregen een eigen kleedkamer op de onderste verdieping, waar ook een grote trainingshal werd gerealiseerd.

Kruisbestuiving

Die hal mocht ook gebruikt worden door de andere huurders van het centrum, zoals de volleyballers van Lycurgus. Maar volgens de medegebruikers wil FC Groningen nu het alleenrecht op de trainingshal. Bovendien wordt het restaurant, dat ook gebruikt werd door de medehuurders, door FC Groningen omgebouwd tot spelershome.
Het oorspronkelijke uitgangspunt van het TopsportZorgCentrum was, dat door het gedeelde gebruik van de faciliteiten een kruisbestuiving zou ontstaan tussen verschillende huurders en sporters.

'Verkeerde visie'

Maar FC Groningen is inmiddels teruggekomen van dit idee, blijkt uit een evaluatie die begin dit jaar is gepubliceerd. Daarin is onder meer te lezen: 'FC Groningen vindt, terugkijkend, dat een verkeerde visie is ontwikkeld door de club. Wat Gerard Kemkers heeft bedacht, klonk op dat moment mooi, maar werkt in de praktijk niet zo. In kruisbestuiving en elkaar inspireren wordt nu minder geloofd door FC Groningen. Samenwerken en inspireren gebeurt volgens de directeur vooral in de bestuurskamer en niet zozeer in de trainingshal. FC Groningen ziet daarnaast dat de bezetting van de trainingshal knelt met de wensen van FC Groningen op dit moment en vooral op de langere termijn.'

Brief aan de wethouder

In een brief aan wethouder Jongman van de gemeente Groningen klagen de andere organisaties dat FC Groningen een eigen plan trekt met de trainingshal. Daar zijn ze niet blij mee, omdat 'het bestaan van de ontmoetingsfunctie onder druk staat'.
'Voor alle partijen is een uitkomst waarin de gezamenlijke functies komen te vervallen onacceptabel', valt te lezen in een brief die in februari richting de gemeente Groningen werd gestuurd door de overige bewoners van het pand. De brief is ondertekend door Evert Jorritsma (directeur Topsport Noord), Arie Wink (voorzitter Stichting Topvolleybal Groningen Lycurgus, Sieger Dijkstra (voorzitter VNO-NCW MKB Noord), Ton Schroor (directeur VNO-NCW MKB Noord), Steven Hamstra (manager Het Omnium) en André Postema (voorzitter Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis).

'Capaciteit is voldoende'

'Enige tijd geleden heeft FC Groningen aangegeven zijn eigen plan te willen trekken en de topsporttrainingshal exclusief te willen gebruiken. Onlangs heeft hierover in opdracht van de gemeente een onafhankelijke evaluatie plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de capaciteit van de hal voldoende is om naast FC Groningen ook andere topsporters en talenten te laten trainen. Een inperking hiervan, ook bij uitbreiding van teams bij FC Groningen, is niet nodig. Het gezamenlijke gebruik vraagt slechts goed overleg', staat in de brief.
Wij vinden het jammer dat er geen voorziening meer is die recht doet aan het concept
Ton Schoor - Directeur VNO-NCW MKB Noord
'De topsporttrainingshal en het restaurant hadden in de opzet van het gebouw een belangrijke functie en meerwaarde voor alle partijen. Naast de diverse sport gerelateerde bijeenkomsten is deze ruimte ook een belangrijke pijler voor het bedrijfsleven in het gebouw. Er wordt vanuit FC Groningen geen duidelijkheid gegeven of deze functies in de nieuwe plannen overeind blijven. Tevens worden de bewoners niet betrokken bij de planvorming. Voor alle partners is een uitkomst waarin de gezamenlijke functies komen te vervallen, onacceptabel.'

Integraal concept

Ondernemersorganisatie VNO-NCW MKB Noord maakt zich vooral zorgen over de sluiting van het restaurant. Want juist de horecavoorziening was destijds van groot belang om een tienjarig contract af te sluiten.
'Wij vinden het jammer dat er geen voorziening meer is die recht doet aan het concept, zoals dat destijds is afgesproken', zegt directeur Ton Schoor. 'Het gaat nu steeds meer richting een voetbalvoorziening, terwijl het TopsportZorgCentrum een integraal concept was. Topsport, horeca en ondernemers gecombineerd met gezondheid en vitaliteit. Nu wordt het hele concept langzaam uitgehold, waardoor voor ons de toegevoegde waarde een stuk minder is. Maar het blijft natuurlijk een mooie plek.'
Met de ondernemersclub organiseerde Schroor geregeld zakelijke lunches in het restaurant dat inmiddels gesloten is. 'We konden daar tevens onze gasten ontvangen en dat zat bij het pakket in destijds. Het was voor ons een all-in-plaatje, wat nu lijkt te verdwijnen. Op dit moment ben ik bang dat het een bedrijfsverzamelgebouw wordt.'

'Terug bij af'

Steven Hamstra van het Omnium, dat sportzorg zoals fysiotherapie en sportpsychologie aanbiedt in het TopsportZorgCentrum, baalt ook van de gang van zaken. 'We zijn hier destijds ingestapt vanwege de multifunctionele aspecten van het gebouw. De openbare ontmoetingsplek was en is nog steeds heel belangrijk voor ons. We hebben ons destijds ook ingespannen om andere topsportorganisaties in het TopsportZorgCentrum te krijgen', zegt Hamstra. 'Het is nu erg onzeker wat daar van overblijft. Daar hebben we onze zorgen over uitgesproken en we vinden dat de gemeente hier een hele belangrijke rol in heeft.'
Hamstra heeft het gevoel dat FC Groningen, nu het project van de grond is, de voorwaarden probeert te veranderen. 'Het restaurant gebruikten we als ontmoetingsplek en dat is het ook echt geworden. Een plek waar de topsport samenkomt. Ik heb het gevoel dat we samen met alle partijen aan iets begonnen zijn, maar dat we straks door de opstelling van FC Groningen weer terug bij af zijn.'

Meer dan een half miljoen euro verlies

'Er is destijds voor gekozen om een restaurant neer te zetten dat een open locatie moet zijn', zegt algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen. 'Het zijn hele dure meters en het restaurant is de laatste jaren - niet alleen door corona - enorm verliesgevend geweest. Het afgelopen jaar leed het meer dan een half miljoen euro verlies. Daar zijn wij als hoofdhuurder risicodragend voor. De cateraars wilden er ook liever vandaag dan morgen vanaf', volgens de directeur. 'Daarom zijn we om tafel gegaan en hebben we een deal gemaakt om de kok over te nemen. Daarnaast willen we een kantinefunctie ontwikkelen voor het moment dat de jeugdelftallen aanwezig zijn. Die momenten waren voor het restaurant helemaal niet rendabel.'
We kunnen geen belofte doen dat we de hal oneindig kunnen delen
Wouter Gudde - Algemeen directeur FC Groningen
Gudde begrijpt dat VNO-NCW baalt dat het restaurant gesloten is. 'Ik snap dat echt heel goed. Maar we zijn jaarlijks 85.000 euro aan huur kwijt en hebben met de cateraar de deal gesloten om alle inventaris uit het restaurant over te nemen voor 2,5 ton. We willen het best delen met meerdere partijen, maar dat bleek niet haalbaar. Het was een mooi idee op de tekentafel, maar het heeft niet gewerkt. Het concept blijkt weg te vallen en dat is echt vervelend.'

Groeiende hoofdhuurder

Volgens Gudde is het ook niet zo dat de FC de trainingshal exclusief wil gebruiken. Volgens hem speelt de bezetting van de trainingshal een rol. 'Daar piept en kraakt het. Wij zijn van plan om ook nog te gaan groeien. Onder meer met damesvoetbal en misschien beginnen we nog met een jonger team. We hebben geen voorstel gedaan om de trainingshal exclusief te gebruiken, maar we kunnen geen belofte doen dat we de hal oneindig kunnen delen.'
Ook wijst Gudde er op dat FC Groningen de hoofdhuurder is en naar eigen zeggen negentig procent van de huursom betaalt. 'Dus het lijkt me ook dat we in ons recht staan om te kijken of we onze eigen teams kwijt kunnen. We sluiten liever niemand uit, maar we zitten nog midden in de planvorming.'