Politiek wil meer weten over situatie rondom FC Groningen en TopsportZorgCentrum

Publiek langs de lijn bij een training van FC Groningen bij het TopsportZorgCentrum
Publiek langs de lijn bij een training van FC Groningen bij het TopsportZorgCentrum © Jannes Veenstra/OrangePictures
In de gemeenteraad van Groningen hebben het CDA en de Stadspartij vragen gesteld over de samenwerking tussen de bedrijven in het TopsportZorgCentrum. De gemeente is eigenaar van het gebouw.
De beide partijen vragen zich af waarom de samenwerking maar in een beperkte mate van de grond komt. Medegebruikers van het pand, zoals het Martini Ziekenhuis en VNO-NCW, hebben in een brandbrief richting de wethouder aangegeven dat de FC een steeds dikkere vinger in de pap krijgt aangaande het gebruik van het gebouw.
Het pand werd in 2018 geopend als een multifunctioneel centrum waarin topsport, ondernemen, zorg en ook breedtesport samenkomt. Uit de brief blijkt dat de andere organisaties vinden dat de voetbalclub het pand meer en meer naar zich toetrekt. 'Wij vinden het jammer dat er geen voorziening meer is die recht doet aan het concept, zoals dat destijds is afgesproken', zei VNO-NCW-directeur Ton Schoor. 'Het gaat nu steeds meer richting een voetbalvoorziening, terwijl het TopsportZorgCentrum een integraal concept was.'
Sporters werken zich in het TopsportZorgCentrum in het zweet
Sporters werken zich in het TopsportZorgCentrum in het zweet © FC Groningen

Meer informatie

De twee oppositiepartijen willen tekst en uitleg van de gemeente. Ze vinden de samenwerking tussen de verschillende sectoren namelijk van groot belang. CDA en Stadspartij laten weten dat de gemeenteraad juist om die reden heeft ingestemd met de financiële injectie die de gemeente destijds heeft gedaan.
'De gemeente Groningen heeft toentertijd een lening van vijf miljoen beschikbaar gesteld. Euroborg NV is eigenaar van het gebouw, FC Groningen betaalt huur. Dat kan de club opbrengen, omdat Euroborg NV de huur voor het stadion heeft verlaagd', aldus fractievoorzitters Jalt de Haan (CDA) en Amrut Sijbolts (Stadspartij).
Beiden willen weten of de eerder gemaakte afspraken nog wel worden nagekomen en wat er is ondernomen om ervoor te zorgen dat het gebruik van het pand wordt ingevuld zoals dat is afgesproken. Onlangs werd ook bekend dat de FC het voor iedereen toegankelijke restaurant gaat inruilen voor een spelershome dan wel ontvangstruimte. De politici willen weten hoe het stadsbestuur over die ommezwaai denkt.
'Wat vindt het college ervan dat deze week bekend is geworden dat het restaurant verdwijnt?', zo luidt één van de vragen. 'Vindt het college het wenselijk dat dit gebruikt gaat worden als spelershome en ontvangstruimte van FC Groningen en het daarmee niet meer openbaar toegankelijk is voor een breder publiek?'
Hans Nijland, Arjen Robben en Gerard Kemkers poseren bij een bouwbord van het TopsportZorgCentrum
Hans Nijland, Arjen Robben en Gerard Kemkers poseren bij een bouwbord van het TopsportZorgCentrum © JK Beeld

Kemkers en Nijland

FC Groningen heeft ten tijde van de plannenmakerij van het gebouw altijd gezegd dat de amateursporters ook zullen profiteren van het complex. Dat werd destijds gezegd door Hans Nijland en Gerard Kemkers, beiden zijn niet meer werkzaam bij de club. De Groninger gemeenteraad was destijds, in 2016, kritisch op dat gegeven. Ze vroeg zich namelijk af hoe die woorden in de praktijk verwezenlijkt gingen worden. CDA en Stadspartij willen daarom ook weten wat er terecht is gekomen van de woorden van Nijland en Kemkers. 'Wat is er aan voorwaarden in de contracten opgenomen over het gebruik van topsport en breedtesport?'
Het kan nog enkele weken duren voordat het college van B en W reageert op de vragen. De gemeente wil op dit moment niet ingaan op gestelde vragen omdat de beide politieke partijen ook al vragen hebben gesteld. Het is in zo'n geval gebruikelijk dat eerst de politieke vragen van een antwoord worden voorzien.