Is magnesiumzout de oplossing voor het stikstofprobleem?

Een koe in de wei
Een koe in de wei © Steven Radersma/RTV Noord
De Dairy Campus in Leeuwarden doet de komende maanden onderzoek naar het toevoegen van magnesiumchloride aan mest om de stikstofuitstoot te verminderen. De provincie Groningen heeft grote verwachtingen van het project en steekt er 160.000 euro in.
Het vermengen van magnesiumchloride met mest is één van de maatregelen waarmee de provincie Groningen de stikstofuitstoot in de toekomst hoopt te beperken. Onder meer zoutwinner Nedmag uit Veendam is een van de partners in het project op de Dairy Campus in Leeuwarden.

Noordelijk stikstofbod

De innovatie is onderdeel van een veel breder pakket dat de provincies Groningen, Friesland en Drenthe enkele maanden geleden aan het kabinet aanboden. Het Noorden kwam met een zogeheten ‘stikstofbod. In ruil voor een totale investering van 160 miljoen euro willen de noordelijke provincies de stikstofuitstoot met zo’n 25 tot 30 procent terugdringen. Van de 4500 boeren gaan er een kleine 3400 meedoen, zo hebben ze het ministerie van Landbouw laten weten.
Onderdeel van dit pakket is het doorvoeren van innovaties in de stallen. Het toevoegen van magnesiumchloride aan mest is volgens gedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie) zo’n innovatie dat de stikstofuitstoot op termijn moet kunnen terugdringen.

'Plan is kansrijk'

‘Uit de eerste testen blijkt dat het kansrijk is om door het toevoegen van magnesiumchloride aan mest de stikstofuitstoot met tientallen procenten valt te verminderen’, legt hij uit. ‘De eerste resultaten zien er goed uit. Nu is het zaak deze casus wetenschappelijk te onderbouwen.’
De komende maanden zal het idee op de Dairy Campus in Leeuwarden verder worden onderzocht. De provincie wil namelijk een goed wetenschappelijk onderbouwd plan hebben ontwikkeld dat ook stand houdt bij de rechtbank, mocht de stichting Mobilisation for Environment van milieuactivist Johan Vollenbroek rechtszaken gaan aanspannen tegen vergunde activiteiten van boeren en andere stikstofuitstoters. Hamster: ‘We willen een goede onderbouwing, zodat dit echt een innovatie is die stand houdt bij de rechter.’