‘Oliebedrijven oefenden druk uit om recordhoeveelheid gas te winnen’

Gaswinning in Zeerijp
Gaswinning in Zeerijp © FPS/Jos Schuurmans
Shell, ExxonMobil en de NAM hebben achter de schermen een bepalende invloed gehad op het besluit om een jaar na de zware aardbeving bij Huizinge een recordhoeveelheid gas te winnen.
Dat concluderen NRC en het Dagblad van het Noorden op basis van vertrouwelijke notulen van de Maatschap Groningen, waarin de gasbedrijven samen met het Rijk de strategie rond de Groningse gaswinning bepalen.

Niet langer negeren

Een jaar na de beving bij Huizinge werd duidelijk dat de risico’s van de gaswinning niet langer waren te negeren. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarschuwde dat de winning tot meer een zwaardere bevingen kon leiden. Daarom moest de winning ‘zo snel en zo veel als mogelijk en realistisch is’ worden verlaagd.
Maar onder invloed van de oliebedrijven legde toenmalig minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken het advies van de toezichthouder naast zich neer.

Nauwe samenwerking

Uit het onderzoek van NRC en het Dagblad van het Noorden blijkt dat de oliebedrijven belangrijke informatie eerder kregen dan de Tweede Kamer. Uit de notulen blijkt dat het ministerie van Economische Zaken, gaswinningsbedrijf NAM en de oliemaatschappijen nauw samenwerkten. Ze hielden elkaar tot in detail op de hoogte van relevante politieke ontwikkelingen en probeerden die in hun voordeel bij te sturen.
Lees hier de volledige verhalen van NRC en Dagblad van het Noorden.