Staten-fracties PvdA en CDA stellen schriftelijke vragen over TopsportZorgCentrum

Publiek langs de lijn bij een training van FC Groningen bij het TopsportZorgCentrum
Publiek langs de lijn bij een training van FC Groningen bij het TopsportZorgCentrum © Jannes Veenstra/OrangePictures
PvdA en CDA hebben schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over het TopsportZorgCentrum in Stad. Bij de opening ervan in 2018 gaven de Staten zeven ton aan subsidie, waarbij als nadrukkelijke voorwaarde gold dat het centrum zou gaan dienen als multifunctioneel gebouw.
In het centrum zouden topsport, top-ondernemen en topzorg moeten samenkomen, waardoor er 'een kruisbestuiving zou ontstaan tussen verschillende huurders en sporters'. In een eerder dit jaar gepresenteerde evaluatie blijkt dat FC Groningen hier nu anders naar kijkt.

'Claim FC Groningen is onterecht'

’Wij vinden het niet correct dat FC Groningen op deze wijze het topsportcentrum claimt. Het is juist de meerwaarde geweest om zo breed mogelijk topsport te faciliteren', aldus PvdA-fractievoorzitter Pascal Roemers.
Ook CDA-fractievoorzitter Robert de Wit kan zich niet vinden in de zienswijze van FC Groningen: 'Dit is in onze ogen een zeer onwenselijke ontwikkeling. Daarnaast was de wettelijke eis bij de verstrekking van deze subsidie dat het topsportzorgcentrum voor minimaal 20 procent door andere gebruikers moet worden gebruikt. Met deze ontwikkeling bestaat de kans dat niet meer aan deze eis wordt voldaan.'

In gesprek met de gemeente?

De twee partijen willen van het College van GS onder meer weten hoe ze naar de verleende subsidie kijkt gezien de destijds gestelde voorwaarden, of ze daarover niet alleen met de gemeente in gesprek gaat, maar ook met FC Groningen en de verschillende partners. En: 'Is het College bereid om ervoor te zorgen dat er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden voor het verlenen van de subsidie?'