2009 slecht jaar voor boeren

GRONINGEN - Voor de land- en tuinbouwbedrijven was 2009 een slecht jaar. Het gemiddeld agrarisch inkomen was het laagst in twintig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Landbouw Economisch Instituut (LEI).
Er werd weliswaar meer geproduceerd in 2009, maar de prijzen gingen omlaag. Dit kwam deels door de economische recessie. De verwachting is dat de prijzen de komende jaren omhoog gaan, omdat er steeds meer landbouwproducten nodig zijn voor biobrandstoffen.