Drie locaties aangewezen voor ondergrondse CO2-opslag

DEN HAAG - Drie bijna lege gasvelden in Noord-Nederland komen als eersten in aanmerking voor grootschalige opslag van CO2 vanaf 2015. Het gaat om Boerakker, Sebaldeburen en het Drentse Eleveld.
De demissionaire ministers Maria van der Hoeven van Economische Zaken en Tineke Huizinga van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben dit donderdag laten weten aan de Tweede Kamer. De bewindslieden benadrukken dat het definitieve besluit moet worden genomen door het nieuwe kabinet.
De provincie Groningen heeft lang gelobbyd om proeftuin te mogen worden van de ondergrondse opslag van CO2. Groningen zou op dit gebied een voortrekkersrol in Europa kunnen vervullen. De stichting Energy Valley, een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisinstituten, wil de techniek van het afvangen van CO2 verfijnen en ook zoeken naar nieuwe toepassingen van CO2.

Reactie omwonenden

De inwoners van Boerakker en Sebaldeburen voelen zich overvallen door het nieuws. Ze willen vooral meer informatie.