Hogelandster voetbalclubs in onzekerheid over accommodaties: 'Ernstig teleurgesteld in gemeente'

Het sportcomplex van FC Leo in Leens
Het sportcomplex van FC Leo in Leens © Fcleo.com
Dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de huur van de sportaccommodaties wekt irritatie op bij de achttien voetbalclubs in Het Hogeland. De gemeente komt haar afspraken niet na, zeggen de verenigingen.
Ze hebben het gemeentebestuur laten weten 'ernstig teleurgesteld' te zijn. 'Meerdere keren hebben de clubs gevraagd om duidelijkheid en dat is er helaas niet gekomen', zegt Arjen Fledderman, voorzitter van FC Leo uit Leens namens de voetbalverenigingen. 'Het is wel frustrerend om niet te weten wat de gemeenten allemaal doet voor de nieuwe huurtarieven.'
Het stoort de verenigingen dat er nauwelijks communicatie is vanuit de gemeente.
Hogelandster voetbalclubs boos: wat doet de gemeente eigenlijk in ruil voor huur?

Tarieven aangepast

De gemeente Het Hogeland wil dat alle sportverenigingen hetzelfde tarief gaan betalen. De vier gemeenten waaruit Het Hogeland is ontstaan, hadden elk hun eigen sporttarieven. Daarin zaten verschillen en die worden gelijkgetrokken. Voetbalverenigingen maakten in november bezwaar, omdat ze duidelijkheid willen over wat ze voor de huurprijs terugkrijgen. Wel kunnen ze zich vinden in de verdeelsleutel.
Het is niet bekend wat van beide kanten de rechten en plichten zijn
Arjen Fledderman - voorzitter FC Leo
Volgens de verenigingen is het niet duidelijk onder welke voorwaarden de huur en verhuur van deze accommodaties gebeurt. 'In januari hebben we de raad nog toegesproken dat we graag duidelijkheid hebben over de huurovereenkomst en welke tegenprestatie er door de gemeente wordt geleverd. Ons is toegezegd dat dit er zou komen. Dat is nog steeds niet gebeurd. Het is niet bekend wat van beide kanten de rechten en plichten zijn', aldus Fledderman. 'Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en hebben de clubs nog steeds niets gehoord.'
Dit is eigenlijk het geval sinds de nieuwe gemeente een feit is
Arjen Fledderman - voorzitter FC Leo

'Slecht onderhouden velden'

De clubs denken dat ze in ernstige problemen komen wat hun accommodatie betreft, omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn. De clubs zien dat in een aantal gevallen het onderhoud én de kwaliteit van de velden behoorlijk achteruit gaat. Ook ander onderhoud laat te wensen over.
'Dit is eigenlijk het geval sinds de nieuwe gemeente een feit is. Graag willen we dat dit weer op peil wordt gebracht en dat hierover afspraken worden gemaakt met de gemeente', zegt Fledderman. Zijn verenigingen zit in de maag met een hoofdveld, dat een paar jaren geleden niet goed gerenoveerd is. Daar zitten nog allerlei oneffenheden in.
De voetbalverenigingen hebben opnieuw hun bezwaren kenbaar gemaakt en gevraagd om een gesprek. Er staat een groep vertegenwoordigers klaar voor de gemeente, met wie samen gewerkt kan worden.
De gemeente Het Hogeland is om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd.