'Regiopolitie onzorgvuldig in zedenzaak'

GRONINGEN - Volgens de Nationale Ombudsman heeft de regiopolitie Groningen in een zedenzaak te weinig onderzoek gedaan naar de mogelijke onschuld van de verdachte.
De Ombudsman trok deze conclusie na bestudering van de zaak.
In betreffende zedenzaak werd een man in november 2006 aangehouden wegens sexueel misbruik van een 4-jarig meisje, een vriendinnetje van zijn dochter. De verdachte ontkende het misbruik en de zaak werd uiteindelijk geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.
Volgens de Ombudsman waren er genoeg aanwijzingen om de man aan te houden, maar is onvoldoende onderzocht of de aangifte van de moeder van het meisje wel juist was. Volgens de Ombudsman is het onderzoek van de politie op veel punten onzorgvuldig en onvolledig geweest. De ombudsman doet de aanbeveling dat de korpsbeheerder de recherche hierop wijst.