SodM: 'Overweeg verplaatsen aardgascondensaatoverslag Roodeschool'

Het overslagstation in Roodeschool
Het overslagstation in Roodeschool © Martin Drent/RTV Noord
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert het overslagstation van aardgascondensaat in Roodeschool te verplaatsen. Het voldoet volgens SodM niet meer aan de eisen van deze tijd.
Die conclusie trekt Pieter van den Bergen, directeur toezicht olie- en gaswinning van SodM, in een ongevraagd advies aan staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw.

Vergunning dateert van 2005

In de brief staat dat noodzakelijke veiligheidsvoorschriften in de geldende vergunning van Noordgastransport ontbreken. Noordgastransport is het bedrijf dat het condensaat, een mengsel dat vrijkomt bij gaswinning, verlaadt en met wagons per spoor voor verwerking naar andere plekken in Nederland vervoert.
De huidige vergunning is van 2005. Volgens SodM is het gebruikelijk dat dergelijke vergunningen om de tien jaar worden geactualiseerd. 'Echter, deze vergunning is door Noordgastransport niet geactualiseerd en door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is nooit een actualisatietoets uitgevoerd.'

'Verhoog veiligheid'

Van den Bergen adviseert staatssecretaris Vijlbrief om de vergunning zo snel mogelijk te actualiseren. Dat betekent onder meer dat Noordgastransport aan strengere eisen moet voldoen dan in 2005 het geval was. SodM heeft een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de zogeheten risicocontouren rondom het overslagstation.
'Hoewel er op basis van de uitkomsten van het rapport geen acuut gevaar voor medewerkers en omwonenden is, zijn de conclusies wel aanleiding om de veiligheid van en rond de installatie te verhogen. SodM bekijkt momenteel welke maatregelen genomen moeten worden', aldus Van den Bergen.

Geen geld voor verplaatsing

De gemeente Het Hogeland heeft, net als de inwoners van Roodeschool, de wens dat het overlaadstation voor aardgascondensaat verhuist uit het dorp, maar daarvoor is geen geld. Eind april liet Vijlbrief weten contact op te nemen met burgemeester Henk Jan Bolding om te praten over de financiering van het verplaatsen van het overlaadstation naar een locatie buiten het dorp.