‘Provincie Groningen moet stikstofuitstoot met twintig procent verminderen’

Een koe in de wei
Een koe in de wei © Steven Radersma/RTV Noord
De provincie Groningen krijgt tot juli volgend jaar de tijd om een plan te maken voor het verminderen van de stikstofuitstoot in onze provincie met twintig procent.
Dat blijkt uit de zogeheten Regiostrategie die door het kabinet is opgesteld, schrijft NRC.

Landbouw

Het stikstofprobleem speelt sinds 2019, toen de Raad van State bepaalde dat de Nederlandse stikstofaanpak tot dan toe niet deugde. De uitstoot moet fors worden verminderd om de natuur te beschermen. De grootste opgave ligt bij de landbouw, omdat die verantwoordelijk zou zijn voor veertig procent van de uitstoot.

Verschillen per regio

Groningen en Friesland komen er in deze strategie relatief gunstig vanaf. Elders in Nederland zijn gebieden waar de uitstoot met zeventig tot tachtig procent moet worden verminderd. Voorbeelden daarvan zijn de Gelderse Vallei en De Peel in Brabant. Daar zijn veel boerenbedrijven met bijvoorbeeld varkens of melkvee in de directe omgeving van kwetsbare natuur. In Groningen en Friesland speelt dat minder.

Boeren uitkopen

De uitstoot van stikstof kan worden verminderd door bijvoorbeeld emissiearme stallen te bouwen of door de samenstelling van het veevoer aan te passen. Maar de verwachting is dat die maatregelen niet voldoende zijn en dat een groot aantal boeren zal moeten worden uitgekocht om de afgesproken stikstofreductie te behalen.
De Regiostrategie wordt volgende week in de Ministerraad besproken. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit doet vooruitlopend op die behandeling geen uitspraken over het plan.

'Absurd'

Boerenorganisatie LTO Nederland noemt de reductievoorstellen van het kabinet ‘absurd’. LTO zegt dat ‘er een grens is bereikt’. ‘Onder geen beding zullen we accepteren dat leden zo worden behandeld’, schrijft de organisatie.

Reactie provincie

De provincie Groningen zegt in een reactie dat er eind volgende week meer duidelijkheid komt over de plannen. Daarna verwacht de provincie te kunnen reageren.
Update: De reactie van de provincie Groningen is toegevoegd aan het verhaal.