PvdA en SP willen overlaadstation weg uit Roodeschool na SodM-rapport

Het aardgascondensaat overlaadstation in Roodeschool
Het aardgascondensaat overlaadstation in Roodeschool © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
De PvdA en SP in de Tweede Kamer willen dat het overslagstation voor aardgascondensaat zo snel mogelijk uit Roodeschool vertrekt. De partijen stellen Kamervragen hierover na een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).
De toezichthouder adviseert het overslagstation te verplaatsen, omdat de locatie niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet.

Gevaarlijke stof

Op het station wordt aardgascondensaat, een restproduct van gaswinning, overgeladen op tankwagons en vervolgens verder het land in vervoerd. Het is in 1975 in Roodeschool gebouwd, omdat dit toen het meest nabije treinstation was voor het verladen en vervoeren van condensaat.
Omwonenden willen al jaren dat het overslagstation weggaat. Sommige huizen bevinden zich op luttele tientallen meters afstand. In aardgascondensaat zit onder meer de gevaarlijke stof benzeen, vergelijkbaar met benzine. Het is explosief en schadelijk voor de gezondheid.

Voldoet niet meer aan regelgeving

Het SodM stelt (in het ongevraagde advies) dat het station te dicht bij de huizen staat. Ook had de vergunning zeven jaar geleden geactualiseerd moeten worden. De toezichthouder adviseert gesprekken te voeren met eigenaar Noordgastransport over verplaatsing 'binnen afzienbare periode'.
De Groningse Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman (SP) willen weten of staatssecretaris Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat ervoor gaat zorgen dat de overslag in Roodeschool zo snel mogelijk stopt. Ook willen ze weten of geld geen probleem of vertragende factor is.

Geen geld

Verplaatsing van het station staat regelmatig op de politieke agenda. Het is technisch haalbaar, maar de benodigde tien miljoen euro is er niet. Voor Noordgastransport kan het bedrijfseconomisch niet uit. De gemeente en provincie vinden dat het Rijk een groot deel moet betalen. Vijlbrief suggereerde dit voorjaar dat het geld uit het Nationaal Programma Groningen moet komen.
Dorpsbelangen Roodeschool maakt zich al lange tijd hard voor verplaatsing van het overlaadstation. De vereniging hoopt dat het rapport van het SodM nu de doorslag geeft.