Grutto's in Groningen hebben het moeilijk door de droogte

Jonge grutto
Jonge grutto © Rob Zweers / Flickr.com (CC BY-ND 2.0)
Grutto's hebben het door de toegenomen droogte van de afgelopen jaren steeds moeilijker om voldoende voedsel te vinden.
'Het wordt steeds droger, kijk maar, het waterpeil in sommige sloten staat erg laag', zegt natuurbeheerder Arjan Hendriks van Het Groninger Landschap, aan de rand van de Koningslaagte ten noorden van Groningen. 'Weidevogels, en dus ook de grutto, hebben het daar moeilijk mee.'
De grutto is enkele jaren geleden uitgeroepen tot nationale vogel van Nederland. Het is een bedreigde soort: in Europa zijn er naar schatting zo'n 75.000 stuks, en ongeveer tachtig procent daarvan nestelt in Nederland.

Snavels te kort

'Doordat het zo droog is moeten de grutto's steeds dieper de grond in om voedsel te vinden', zegt Hendriks. 'Maar hun snavel is op een gegeven moment niet meer lang genoeg om er bij te kunnen. Bovendien wordt de bovenste laag, zoals hier op de klei, knetterhard door die droogte. En de jonkies moeten het vooral hebben van insecten die op de bodem rondkruipen, maar als het droog is zijn er ook minder insecten.'
Een grutto
Een grutto © Berend Jan Stijf / Wikimedia

Aanvalsplan

Samen met andere risicofactoren als bijvoorbeeld sterfte door predatoren en grote maaimachines hebben de grutto's het dus moeilijk. Er is berekend dat slechts één op de dertien kuikens het eerste jaar overleeft.
Enkele jaren geleden is daarom het 'Aanvalsplan Grutto' gelanceerd, waarin tal van natuurorganisaties samenwerken. In dat plan is het bestrijden van droogte één van de kernpunten, net als het bieden van voldoende veiligheid en voedsel. Hendriks: 'We moeten er voor zorgen dat we voldoende water vasthouden in dit soort gebieden, op zo'n manier dat ook de boeren er mee kunnen leven.'