Uitspraak over windpark bij Delfzijl komt later, voorbereidingen beginnen al wel

Windmolenpark Delfzijl-Zuid
Windmolenpark Delfzijl-Zuid © Martin Drent/RTV Noord
Omwonenden moeten langer wachten op duidelijkheid over de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid. De Raad van State schakelt experts in om normen voor slagschaduw en geluid tegen het licht te houden. Dat onderzoek duurt zeker een aantal maanden.
Terwijl de hoogste bestuursrechter in ons land dus nog moet bepalen of het windpark er mag komen, beginnen de initiatiefnemers nu met de voorbereidingen van de bouw. Waarom?

Tijdelijke wegen en kabels

In het gebied bij Nieuwolda en Wagenborgen staan verkeersborden klaar voor het bouwverkeer. Er komen tijdelijke wegen naar plekken waar de zestien turbines moeten komen. Ook worden kabels aangelegd. Langs de Kloosterlaan is een sleuf in de berm te zien.
Kabelsleuf langs de Kloosterlaan
Kabelsleuf langs de Kloosterlaan © Martin Drent/RTV Noord
'Het is een beetje raar, want we zijn nog niet uitgeprocedeerd', zegt Anthon Meijssen van de stichting Oldambt Windmolenvrij, die namens omwonenden de zaak heeft aangespannen. 'Tot nu toe heeft de rechter gezegd dat het niet kan. Het is curieus dat je dan al wel begint met bouwen.'

Mag volgens de wet

De initiatiefnemers zijn Eneco Wind, HiNerg, ZuidZes en Kloosterlaan BV. In een brief aan de buurt schrijven ze dat de werkzaamheden overdag plaatsvinden en waarschijnlijk nauwelijks hinder veroorzaken. De werkzaamheden duren tot eind juni.
Volgens de wet mag de bouw beginnen, ook al loopt de juridische procedure nog. Gemeente en provincie hebben de vergunning immers gegeven. Het is alleen nog niet onherroepelijk. Als de Raad van State de vergunning vernietigt, moeten de ontwikkelaars het gebied in oorspronkelijke staat herstellen. In een statement laten ze weten dit te zullen doen.

Haast vanwege subsidie

De ontwikkelaars beginnen met de voorbereidingen, want door het juridische getouwtrek kunnen ze een belangrijke zogeheten SDE+-subsidie van het Rijk mislopen. 'Binnen een bepaalde termijn moet je starten met de werkzaamheden', zegt Rob Dommerholt, adviseur van de initiatiefnemers. 'Het is teveel gezegd dat het nu in gevaar komt, maar het wordt wel krap.'
Een verkeersbord nabij het windpark
Een verkeersbord nabij het windpark © Martin Drent/Delfzijl
De procedure loopt al jaren. In 2018 trok de Raad van State de vergunning in, omdat teveel omliggende woningen last zouden krijgen van slagschaduw en lawaai. De initiatiefnemers pasten het plan aan door huizen op te kopen en stillere turbines te gebruiken.
In juni vorig jaar zette de hoogste bestuursrechter opnieuw een streep door het plan. Na een uitspraak van het Europese Hof bleek dat er algemene normen moeten komen voor slagschaduw, veiligheid en geluidsoverlast. De gemeente Eemsdelta kreeg een halfjaar de tijd om normen voor dit park op te stellen. De coalitiepartijen en GroenLinks gingen daarmee schoorvoetend akkoord.

'Tussenstap komt vaker voor'

De Raad van State schakelt nu de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak in om de normen opgesteld door de gemeente Eemsdelta te onderzoeken. 'Deze tussenstap in de procedure komt vaker voor, zeker bij zaken zoals deze', zegt Raad van State-voorlichter Wendy van der Sluijs.
Ze vervolgt: 'Rechters kunnen daar gebruik van maken als ze nader advies nodig hebben. Deze mensen hebben een bijzondere expertise om schaduw, licht- en geluidshinder te onderzoeken.'
Het onafhankelijke onderzoek moet in augustus zijn afgerond. Daarna kunnen partijen erop reageren. Mogelijk komt de uitspraak in de loop van volgend jaar.
Belangstellenden op een eerdere infoavond over de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid
Belangstellenden op een eerdere infoavond over de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid © Martin Drent/RTV Noord

Deadline opschuiven

Dommerholt laat namens de initiatiefnemers weten dat de bouw van de turbines zelf voorlopig nog niet begint. Dat is te risicovol, gezien de zaak bij de Raad van State. Mochten de windmolens later draaien, dan kan het Rijk de subsidie verminderen. De initiatiefnemers verzoeken het ministerie van Economische Zaken om de deadline op te schuiven.
Anthon Meijssen durft zijn handen er niet voor in het vuur te steken wat de uitkomst van de zaak zal zijn: 'De Raad van State is onvoorspelbaar. Het kwartje kan alle kanten op rollen. Het wordt heel spannend.'