Groen licht voor bezuinigingen gemeente Groningen

GRONINGEN - Het gemeentebestuur van Groningen kan door met de voorgenomen bezuinigingsplannen. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met een bezuinigingspakket van zo'n 40 miljoen euro.
Naast het schrappen van banen, bezuinigt het college onder meer op peuterspeelzalen en schoolzwemmen. Dat laatste is tegen het zere been van de oppositie.
De gemeenteraad besloot wel nogmaals te kijken naar bezuinigen op de Jonge Onderzoekers, een stichting die technieklessen verzorgt voor jonge kinderen. En ook wordt nogmaals bekeken of de gemeentelijke ombudsman kan worden behouden. Het college van B en W gaat de komende maanden de bezuinigsingsplannen verder uitwerken. In het najaar mag de raad nog een keer haar oordeel geven op het totale pakket aan maatregelen.