Vlees noch vis van het menu af

© Blip/Flickr (Creative Commons)
GRONINGEN - Bijna hadden de ambtenaren van de gemeente Groningen hun kroketje één keer per week moeten missen. De Partij voor de Dieren had voor alle gemeentelijke kantines één vleesvrije dag per week voorgesteld.
De motie werd met 17 tegen 21 stemmen verworpen. Het voorstel om vis van de gemeentelijke menukaart te halen kreeg maar één stem, van het PvdD-raadslid zelf.