Metting: Gezondheidskloof dreigt tussen digibeten en andere mensen

Arts en patiënt tijdens een digitaal consult
Arts en patiënt tijdens een digitaal consult © Martin Drent/RTV Noord
Epidemioloog en gedragsdeskundige Esther Metting van het UMCG vreest dat de gezondheid van Nederlanders die niet digitaal vaardig zijn, gaat achterlopen bij degenen die dat wel zijn. Met maatregelen moet die achterstand worden voorkomen.
Metting constateert in een blog op ICT&health, een kennisplatform voor innovatie in de zorg, een 'alarmerend' gebrek aan digitale vaardigheden bij veel Nederlanders. Uit onderzoek zou blijken dat daardoor twee miljoen mensen niet of nauwelijks gebruik kunnen maken van digitale ontwikkelingen in de zorg. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen. Zo heeft bijvoorbeeld 11 procent van alle volwassenen jonger dan 65 jaar slechte digitale vaardigheden, schrijft Metting.

Pandemie bewijst waarde e-health

Ze noemt een aantal mogelijkheden voor zorg op afstand die steeds belangrijker worden, de zogenoemde e-health. Videobellen met een zorgverlener bijvoorbeeld. Of het via internet doorsturen van bloeddrukwaardes. Juist ook tijdens de pandemie bood dat een oplossing voor patiënten die niet fysiek naar een zorgverlener konden komen. Ook een website zoals thuisarts.nl die toegankelijke medische informatie geeft, hoort daarbij.
Esther Metting
Esther Metting © RTV Noord

Digibeten meer risico op slechtere gezondheid

E-health kan de zorg verbeteren, alleen al omdat medische consulten dan op meer en betere momenten kunnen worden ingepland als metingen dat aangeven. De zorgverlener kan de behandeling dan precies afstemmen op hoe het met de patiënt op dat moment gaat.
Maar dan moet een patiënt er wel gebruik van kunnen maken. Metting waarschuwt dat de gezondheid van digitaal ongeletterden op termijn achter gaat lopen als alleen mensen die digitaal vaardig zijn van e-health kunnen profiteren. Het is daarom 'essentieel' dat er manieren worden gevonden om iedereen optimale zorg te kunnen geven.

Kijken naar totale bevolking

Metting stelt vast dat er bij die manieren naar de totale bevolking moet worden gekeken, en niet alleen naar ouderen, lager opgeleiden en etnische minderheden die oververtegenwoordigd zijn in digitale ongeletterdheid. Omdat ruim één op de tien volwassenen die jonger zijn dan 65 jaar slechte digitale vaardigheden hebben, valt volgens haar ook daar veel te winnen.

'Mensenrecht'

In haar blog besluit ze dat de toenemende kloof in gezondheid tussen digitaal geletterden en ongeletterden gedicht moet worden. 'Toegang tot gezondheidszorg is immers een mensenrecht, ook voor degenen die niet digitaal vaardig zijn.'