Onderzoeksrapport: politieke wens domineerde bij Blauwestad

BLAUWESTAD - 'De keuze om een inconsistent en risicovol project als Blauwestad toch uit te voeren, komt voort uit een diepgewortelde wens en noodzaak iets wezenlijks te doen voor Oost-Groningen.' Dat staat in het onderzoeksrapport van de Noordelijke Rekenkamer over Blauwestad.
Volgens de rekenkamer is telkens uitgegaan van de gunstigste scenario's en zijn waarschuwingen en kritiek niet op waarde geschat. Gedeputeerde Staten zeggen in een reactie dat er inderdaad onvoldoende rekening is gehouden met de mogelijkheid dat bouwondernemingen zich terug zouden trekken. Wel vindt GS dat door de provincie 'adequaat is gereageerd toen de financiële zekerheid in het geding kwam'.
De Provinciale Staten van Groningen hebben eind vorig jaar de rekenkamer gevraagd om onderzoek te doen naar de tegenvallende woningbouw en -verkoop in Blauwestad. Dit woonwaterproject ging in 2004 van start met de bedoeling om bijna 1500 kavels te verkopen. Vorige maand waren 183 kavels verkocht.