Bezuiniging Oldambt wordt teruggedraaid om ‘armoede bij de wortel aan te pakken’

Het gemeentehuis van Oldambt
Het gemeentehuis van Oldambt © Marco Grimmon/RTV Noord
De coalitiepartijen in Oldambt komen terug op hun bezuiniging op het armoedebeleid. Dat betekent dat er de komende jaren jaarlijks 90.000 euro extra gaat naar armoedebestrijding.
Hilbert Flokstra van de PvdA, de grootste partij in Oldambt: ‘Wij willen niet alleen de gevolgen van armoede bestrijden, maar armoede bij de wortel aanpakken.’

'Onwenselijke situatie'

De gemeente komt uit financieel roerige jaren. Er moest voor miljoenen bezuinigd worden. Een van de bezuinigingen in 2019 werd doorgevoerd op het armoedebeleid: 90.000 euro. Instanties die zich bezighouden met armoede kregen daardoor minder geld overgemaakt.
Dat gold bijvoorbeeld voor de kledingbank, maar ook voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ouders van kinderen die in armoede leven, kunnen daar bijvoorbeeld aankloppen voor voetbalschoenen, omdat zij die zelf niet altijd kunnen betalen. Op die manier kunnen de kinderen gewoon meedoen met sporten. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld muzieklessen.
Flokstra: ‘Laten we dat fonds als voorbeeld nemen. Daar zeiden zij, na de bezuiniging: ‘Het is fijn dat wij nog geld krijgen, maar het kan zijn dat wij na de zomer niemand meer kunnen helpen.’ Nou, dat is onwenselijk. Wij zien daarom de noodzaak om de situatie van vóór de bezuiniging te herstellen.’

Grotere doel

De partijen werken aan een groter doel: het aantal mensen dat in Oldambt in armoede leeft, laten dalen. Flokstra: ‘Als je wilt voorkomen dat er meer jongeren komen die in armoede opgroeien, dan moet je het probleem bij de wortel aanpakken. Daar is breder beleid voor nodig.’
Er wordt onder meer gedacht aan een proef waarbij mensen in de bijstand met een bijbaan meer geld overhouden. ‘Want als je inkomen hebt, is er een kleinere kans dat je in de armoede belandt. En er is ook een loket bij de gemeente waar mensen advies kunnen krijgen. Dat is in de vorige collegeperiode opgezet en willen wij graag in stand houden.’
De bezuiniging van 90.000 wordt dus teruggedraaid, maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat precies vorm krijgt. Daarvoor gaan de partijen een visie opstellen. Daarin zal onder meer ook worden meegenomen hoe zij het drank- alcohol en tabaksgebruik onder jongeren kunnen terugdringen.