Groninger politiek wil portemonnee trekken voor de bus, maar is het geld er wel?

Een lijnbus van Qbuzz op de Grote Markt in Groningen
Een lijnbus van Qbuzz op de Grote Markt in Groningen © ANP
Politieke partijen in de gemeenteraad van Groningen worstelen met de vraag hoe ze het busvervoer op peil kunnen houden. Doordat het kabinet de coronasteun vanaf 2023 intrekt, moet het openbaar vervoer het komend jaar met fors minder geld doen. Daardoor dreigen er tot dertig procent minder bussen te gaan rijden.
Om die dertig procent te beperken, kunnen de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe verschillende dingen doen. Zo kunnen de prijzen van het buskaartje omhoog, kan er een streep door een beperkt aantal rustige busritten en kunnen de overheden zelf de portemonnee trekken.
Met deze brandstofprijzen moeten we het OV juist aantrekkelijker maken
Wesley Pechler, PvdD

'OV zo langzamerhand onbetaalbaar'

Verschillende partijen in de gemeenteraad huiveren bij de gedachte om de reiziger meer te laten betalen. PvdD-raadslid Wesley Pechler moet daar niks van hebben: 'We moeten het, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn, juist aantrekkelijker maken om de bus te pakken', zegt hij. Zijn SP-collega Hans de Waard is het daarmee eens: 'Het openbaar vervoer is al duur, en wordt zo langzamerhand onbetaalbaar', zegt hij.
Maar ook in het schrappen van buslijnen is men terughoudend. Dat is in de afgelopen jaren al regelmatig gebeurd en politici vrezen dat reizen met de bus zo wel erg onaantrekkelijk wordt.
'De kans is dat een lijn dan nooit meer terugkeert', zegt Yaneth Menger (Stadspartij). PVV'er Dennis Ram wil er juist wel aan denken: 'Daardoor gaan de kosten immers snel naar beneden', zegt hij.
Beste staatssecretaris, u moet bijpassen
Philip Broeksma, GroenLinks

Portemonnee trekken, in Groningen of Den Haag?

Alle fracties willen dat de de gemeente zelf de portemonnee trekt. Er zou naar schatting 900.000 euro uitgetrokken moeten worden om de dienstregeling voort te kunnen zetten - en dan moet ook de provincie nog bijleggen.
'Maar daar hebben we geen geld voor', zegt wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) vanuit de gemeente. 'Dit is niet opgenomen in de begroting, en het is een fors bedrag. De gemeenteraad kan er natuurlijk voor kiezen om er geld voor vrij te maken, daarvoor kunnen partijen het initiatief nemen.'
Toch ziet Broeksma liever een andere optie werkelijkheid worden, namelijk dat niet Groningen, maar Den Haag de portemonnee trekt. 'We hebben in de coronaperiode bussen laten rijden, omdat het Rijk dat wilde. Dat heeft geld gekost, en het kost tijd voordat de reizigers terugkeren. Dus zeg ik: Rijk, dit kan zo niet. En beste staatssecretaris, u moet bijpassen. Ik hoop dat partijen in de Tweede Kamer ervoor kiezen om het Rijk hier de portemonnee voor te laten trekken.'