'RUG en Hanze leverden onvoldoende psychologische steun tijdens corona'

Een afdeling van de Hanzehogeschool op de Zernike Campus
Een afdeling van de Hanzehogeschool op de Zernike Campus © RTV Noord
De Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) leverden onvoldoende psychologische steun aan studenten die kampten met mentale problemen door corona. Dat wijst een enquête van de Groninger Studentenbond (GSb) uit.
Het gaat om een onderzoek van Meldpunt Welzijn van de studentenbond, waaraan vorig jaar december 746 studenten meededen.

RUG: Onvoldoende voor mentale gezondheid

Studenten van de RUG die aanklopten bij het meldpunt, beoordeelden hun mentale gezondheid gemiddeld met een 5.1.
68 procent gaf aan problemen te hebben met het volgen van de opleiding; 61 procent zei ook problemen te hebben met dagelijkse werkzaamheden in het algemeen.
Bij internationale studenten aan de RUG lag dat laatste percentage hoger: 69 procent. GSb: 'Internationale studenten hadden meer problemen met hun dagelijkse werkzaamheden en zochten vaker hulp in vergelijking met Nederlandse studenten.'
Van beide groepen vond 60 procent de RUG niet capabel in het verlenen van psychologische ondersteuning.

'Groepsgesprekken werkten averechts'

'Scenario's waarin studenten deelnamen aan groepsgesprekken of 'speedsessions', waarin ze minder dan tien minuten konden praten over hun problemen, hadden een negatief effect op hoe studenten de ondersteuning ervoeren. Dat zorgde voor een domino-effect waarna ze niet langer om hulp vroegen', stelt de studentenbond. 'We zagen dat sentiment van teleurstelling rondgaan in sociale groepen van studenten.'
De GSb adviseert de RUG om meer student-psychologen te trainen om hulp te verlenen bij noodgevallen. 'Nu is de gemiddelde wachttijd één maand, wat verre van behulpzaam is bij een psychologisch probleem.'

Hanzehogeschool doet het iets beter

Ondervraagde studenten aan de Hanzehogeschool beoordeelden hun mentale welzijn met een 4.6 nog lager. Ook in deze groep zei 61 procent last te hebben bij dagelijkse werkzaamheden. Vooral gebrek aan motivatie was een vaak gehoord probleem.
De school wordt qua ondersteuning iets bekwamer geacht dan de RUG. Toch vindt nog meer dan de helft, 54 procent, de hulpverlening van de Hanze ontoereikend. Volgens Gsb kan vooral de zichtbaarheid van de hulp van de Hanze beter.
We zijn hierover echt in gesprek met studenten
Evanya Breuer, Hanzehogeschool
'Het is goed dat ze hier onderzoek naar doen en dat ze dit meldpunt hebben', zegt woordvoerder Evanya Breuer van de Hanzehogeschool. 'We herkennen de uitkomsten, ze zijn in lijn met Trimbos-onderzoek. Daarom zijn we hier juist ook zo mee bezig. We hebben een extra student-psycholoog aangesteld en overleggen met de medezeggenschapsraad. Er is zelf een Hanze Student Support website ingericht, waar studenten in gesprek kunnen gaan, een psycholoog kunnen vinden, maar ook kunnen zien hoe je kan omgaan met eenzaamheid of studiestress. We zijn hierover echt in gesprek met studenten. Als het gaat om de vindbaarheid, vragen we ze ook: hoe bereiken we jullie nou?'

RUG: Werkgroep kijkt hoe het beter kan

Ook voor de RUG zijn de uitkomsten van de enquête geen verrassing. Een woordvoerder baalt wel van de momentopname in december. 'Toen zat de hele wereld in lockdown, dat was voor iedereen heel lastig. De wachttijden waren overal lang.' Volgens de woordvoerder heeft de RUG niet stilgezeten. 'We hebben van 5 naar 10 psychologen opgeschaald en studenten met crisissituaties verwezen. De wachtlijsten zijn nu weer weg, je wacht twee weken op een intake.'
Desondanks is de universiteit begonnen met een werkgroep voor studentenwelzijn. 'Daar zitten ook studenten zelf in. Een punt van aandacht blijft hoe we internationale studenten bereiken.'

Lichtpuntje

Los van het lage cijfer voor de mentale gezondheid en de problemen met dagelijkse werkzaamheden, noteert de bond ook een lichtpunt, met name aan de RUG: 'Internationale studenten gaven aan dat een studie in het buitenland een geweldige ervaring was.'
Update 16.55 uur: Reacties van de Hanzehogeschool en RUG toegevoegd