'Boeren lijden ongemerkt droogteschade door waterwinning' (update)

Gewassen kunnen schade oplopen door droogte
Gewassen kunnen schade oplopen door droogte © Sander Slager/RTV Noord
Landbouwbedrijven in de omgeving van waterwinning hebben jaarlijks ruim vijftien miljoen euro kosten door extra droogteschade. Dat stelt de Stichting Droogteschade Waterwinning (SDW).
Volgens de SDW wordt ieder jaar één miljard kubieke meter grondwater gewonnen voor gebruik door huishoudens en industrie. Door die waterwinning daalt de grondwaterstand en lopen landbouwgewassen schade op. Volgens de SDW komt die schade bovenop de droogteschade door natuurlijke oorzaken.

Maar een klein deel wordt vergoed

De stichting stelt dat schade als gevolg van waterwinning niet te onderscheiden is van droogte door natuurlijke oorzaken, waardoor een boer vaak niet in de gaten heeft hoeveel effect de waterwinning heeft. Er zijn wel procedures om schade vergoed te krijgen, maar die zijn volgens de SDW erg complex. Uiteindelijk zou maar drie miljoen van de totale jaarlijkse schade worden vergoed.

Massaclaim

Volgens de SDW zijn er meer dan tienduizend bedrijven die last hebben van extra droogte door waterwinning. In Groningen zou het gaan om nagenoeg alle boeren. De stichting wil met de waterwinbedrijven in gesprek en vraagt boeren zich te melden. Mochten onderhandelingen niets opleveren, dan wil de SDW namens de landbouw een massaclaim voorbereiden.

'Begrijpelijke frustratie'

Het Waterbedrijf Groningen zegt in een reactie te hechten aan een eerlijke vergoeding voor boeren die schade leiden door waterwinning. Het Waterbedrijf zegt de adviezen van de Adviescommissie Schade Grondwater te volgen. Die commissie werkt in opdracht van de provincies. De gezamenlijke drinkwaterbedrijven hebben volgens het Waterbedrijf Groningen wel geconstateerd de procedures lang duren en dat dit soms tot begrijpelijke frustratie bij de boeren leidt. Ze hebben de gezamenlijke provincies gevraagd de procedures te versnellen.
Update: dit bericht is aangevuld met een reactie van het Waterbedrijf Groningen.