Verstoring voor vogels nog onderbelicht bij nieuw windpark Eemshaven-West

Vogels vliegen voor windmolens in de Eemshaven
Vogels vliegen voor windmolens in de Eemshaven © Jos Schuurman/FPS Groningen
Worden vogels verstoord door de zestien nieuwe windmolens van windpark Eemshaven-West? Die vraag is volgens de Milieueffectrapportage nog te weinig beantwoord in het plan ervoor.
Dat plan behelst zestien nieuwe, maximaal 225 meter hoge windmolens van Vattenfall en Energie Coöperatie Oudeschip en Omstreken. Die komen in vier rijen naast bestaande windturbines te staan.
De groene en rode zone tonen windpark Eemshaven-West, de blauwe stippen zijn bestaande turbines
De groene en rode zone tonen windpark Eemshaven-West, de blauwe stippen zijn bestaande turbines © WindparkEemshavenWest.nl

Meer geluidsoverlast, minder vogels

De Commissie achter de Milieueffectrapportage stelt dat de milieueffecten van het nieuwe windpark goed in beeld zijn. Zo zullen omwonenden meer last hebben van slagschaduw en geluid door de uitbreiding.
Wel moet er meer aandacht uitgaan naar de vogels. 'De Waddenzee, een beschermd natuurgebied, ligt vlakbij. Als het wad droogvalt bij laagwater, zoeken vogels daar naar voedsel. Bij hoogwater rusten vogels aan de Waddendijk. Sommige vogels zullen een deel van het gebied gaan mijden door het nieuwe windpark. Dit effect moet in beeld zijn.'
De provincie moet dat nu meenemen in de plannen. Deze zomer wordt een nieuwe versie van het rapport opgemaakt.