Aanpak lichtuitstoot koeienstallen

GRONINGEN - De provincie Groningen gaat koeienstallen die teveel licht uitstralen strenger aanpakken.
Samen met buurprovincie Friesland wordt onderzocht hoe de overlast van de ligboxenstallen moet worden bestreden. In het onderzoek gaat het om een technische benadering, en om een belevingsbenadering. Bij de technische benadering wordt vooral bekeken wat er praktisch gedaan gedaan kan worden om de lichtuitstoot te verminderen. Bij de belevingsbenadering wordt bekeken wat de invloed is van de lichtuitstoot op omwonenden van zo'n ligboxenstal.