Opknapbeurt watersportvoorzieningen Lauwersmeer

GRONINGEN - De watersportvoorzieningen bij het Lauwersmeer worden opgeknapt. Het gaat met name om de aanlegsteigers, waaraan al jaren niets meer is gedaan.
De klus wordt betaald door de provincies Groningen en Friesland en de gemeenten De Marne en Dongeradeel. Het is ook de bedoeling dat de kleine vaargeulen, die van belang zijn voor de vaarrecreatie, worden uitgebaggerd. Besprekingen hierover met Rijkswaterstaat zijn nog gaande.