Noodleiding voor rioolwater in Bedum

BEDUM - Waterschap Noorderzijlvest gaat een noodleiding aanleggen om het rioolwater van Bedum te transporteren naar de zuiveringsinstallatie in Onderdendam.
Afgelopen vrijdag is tijdens het plaatsen van beschoeiing een lek ontstaan in de rioolwaterpersleiding bij Bedum. Noorderzijlvest zette tankwagens in om het rioolwater te transporteren, maar dit leverde overlast op in Bedum. De noodleiding moet dit probleem oplossen. De hoop is dat de oorspronkelijke leiding het komend weekend is gerepareerd.