Convenant moet geweld tegen medewerkers met publiek gezag terugdringen

GRONINGEN - Zowel in de stad als op het platteland komt geweld tegen ambulancemedewerkers of mensen die achter een balie werken steeds vaker voor.
Verschillende instanties als politie, brandweer, QBuzz en het UMCG ondertekenden woensdag een convenant waarin afspraken staan om dergelijk geweld terug te dringen. Het convenant wordt ondersteund door de politie en het Openbaar Ministerie. In het convenant staat onder andere dat bij een incident de werkgever altijd aangifte zal doen en dat er daadwerkelijk tot vervolging zal worden overgegaan.