Wekdienst parlementaire enquête 28/6: Experts van de ondergrond verhoord

Een verhoor tijdens de parlementaire enquete gaswinning
Een verhoor tijdens de parlementaire enquete gaswinning © Mario Miskovic / RTV Noord
Goedemorgen! De openbare verhoren van de parlementaire enquête gaswinning zijn begonnen. Tijdens de openbare verhoren beginnen we iedere dag met onze wekdienst, zodat je weet wat je deze dag kunt verwachten en we blikken kort terug op de dag van gisteren.
Even een opfrisser: wat is die parlementaire enquête eigenlijk? Met dit zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan gebruiken, moet de waarheid over de gaswinning in Groningen boven tafel komen. Na maanden van dossieronderzoek en besloten voorgesprekken, worden vanaf vandaag zeventig betrokkenen onder ede gehoord.

Wie worden vandaag verhoord?

10.00 uur: Hans de Waal
Hans de Waal is een expert op het gebied van bodemdaling in relatie tot gaswinning. Hij werkt momenteel als adviseur bij het Staatstoezicht op de Mijnen. Daar was hij eerder ook plaatsvervangend afdelingshoofd Geo-Engineering. In het verleden werkte hij meer dan dertig jaar voor Shell als onderzoeker op het gebied van gas- en oliewinning en bodemdaling. Hij richtte zich onder meer op mijnbouw in Venezuela, de Verenigde Staten en Groningen. Hij is op dit onderwerp gepromoveerd aan de TU Delft.
13.00 uur: Hans Roest
Hans Roest werkt ook voor het Staatstoezicht op de Mijnen en is ook een expert op het gebied van de ondergrond. Hij was jarenlang universitair docent gesteentemechanica aan de TU Delft en won in 2016 een prijs voor zijn werk. Bij de uitreiking werd hij geprezen om zijn onafhankelijke houding. In zijn rol bij het SodM heeft hij meegewerkt aan het advies om de gaswinning in Groningen te verminderen, om zo de kans op aardbevingen te verkleinen.
15.30 uur: Peter van der Gaag
Peter van der Gaag is een onafhankelijk geoloog en hydroloog. Hij heeft zijn eigen adviesbureau en is medeoprichter van het Onafhankelijk Geologen Platform. Van der Gaag doet al jaren onderzoek naar de bodemgesteldheid en de grondwaterstroming in Groningen. Van der Gaag kwam onder meer tot de conclusie dat de kans op schade door een aardbeving groter is bij extreme droogte.
De genoemde tijden zijn onder voorbehoud. Mogelijk loopt een verhoor uit, waardoor de starttijden kunnen veranderen.

Liveblog

Je kunt de openbare verhoren volgen op rtvnoord.nl/enquete. Ook houden we een liveblog bij waar onze verslaggevers opvallende uitspraken en momenten in bijhouden.

Vooruitblik deze week

De komende dagen staan meer verhoren gepland. Woensdag worden oud-directeur George Verberg van Gasunie en voormalig minister van Economische Zaken Annemarie Jorritsma verhoord. Donderdag is het de beurt aan voormalig vice-president Pieter Dekker van Shell en Johan de Haan van de NAM en vrijdag sluiten onderzoeker Tom Postmes van de RUG en Annemarie Heite uit Bedum de eerste verhoorweek af.
Vrijdag 1 juli is voorlopig ook de laatste verhoordag. Na het zomerreces gaan de openbare verhoren verder op maandag 29 augustus. Bekijk het exacte weekschema hier.

Terugblik

Maandag was de eerste verhoordag. Toen zijn gedupeerden Herman de Muinck en Sijbrand Nijhoff ondervraagd, net als voormalig secretaris Susan Top van het Groninger Gasberaad. De enquêtecommissie wilde op de eerste dag meteen de gevolgen van de gaswinning en de complexiteit neerzetten. Dat is gelukt.
De Muinck en Nijhoff gingen in op de problematiek waar zij en hun omgeving mee te maken hebben. Nijhoff legde de vinger op de zere plek door het falen van de overheid om de problemen op te lossen aan te kaarten. Met vuur in z'n stem zei hij: 'U had op de hoogte kunnen zijn als Tweede Kamer. U heeft het toezicht op het kabinet. Hoe kan het dat wij als Groningers zo lang niet zijn gehoord?' Een antwoord kreeg hij (nog) niet.
Een verhoor van de parlementaire enquete
Een verhoor van de parlementaire enquete © Mario Miskovic / RTV Noord
Tijdens het verhoor van Susan Top werd de complexiteit van de aardgasproblematiek goed duidelijk. Ze wees de commissie op het gebrek aan één loket, waardoor de schadeafhandeling en versterking door twee verschillende organisaties worden uitgevoerd. En ze gaf aan dat de bewoner centraal stellen niet aan de orde is. 'Het is symboolpolitiek. Het klinkt mooi, maar ik kan het niet meer aanhoren.'
Een uitgebreide samenvatting van de eerste verhoordag lees je hier. Het liveblog van maandag is hier terug te lezen.